Diakonátus

Diakóniai szolgáló közösség. A MEE diakóniájában több száz elkötelezett evangélikus munkatárs és még több önkéntes munkálkodik. Az egyház törvénye lehetővé teszi a püspöki felhatalmazással végzett diakónusi szolgálat felépítését, és a diakónusok (diakonisszák) szolgáló és lelki közösségének megszervezését. A FÉBÉ küldetése volt mindig, hogy „anyaházként”, vagyis a szolgálatba elhívott testvérek háttérszervezeteként működött. Ezt a funkciót szeretnék a mai körülményekhez igazítva kialakítani, és a FÉBÉ tagságot a majdani szolgáló közösség tagjaival is bővíteni. A cél első körben az evangélikus diakóniában dolgozó elkötelezett (úrvacsorai közösségben élő) munkatársak megnyerése, képzése és kiküldése, majd a gyülekezeti önkéntes csoportok tagjai felé is megnyitnánk a diakónussá válás útját. A képzésben az újonnan alapított EHE Diakóniai Képzési Központtal kötünk együttműködési megállapodást.