Aktuális

Idén április 24-26. között tartotta éves főnökasszony találkozóját a Kaiserswerth-i Német Diakonissza Anyaházak Szövetsége. Magyarországi vendégükként a Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület képviseletében magam is részt vehettem ezen a rendezvényen. A találkozó témája a “Reménység” volt. Hogyan éljük meg a mai bizonytalan világban egykori diakonissza közösségeink új formáiban, diakóniai intézményeinkben azt a küldetésünket, amivel hitünk szerint Urunk bízott meg bennünket? Mit jelent ma nekünk reményt ébreszteni, milyen módon tudnak megújult és átalakuló félben lévő diakóniai közösségeink hozzájárulni ehhez a nem könnyű feladathoz? Milyen szerepet játszanak a mai plurális, anyagias társadalomban a krisztusi szeretetet és irgalmat közvetítő szeretetintézményeink és közösségeink, és hogyan biztosítható a megmaradásunk? Komoly beszélgetéseket folytattunk ezekről a kérdésekről. Jó volt megtapasztalni az összetartozást, egymással törődést, segítő szándékot. Elhatároztuk, hogy a továbbra is tartjuk a kapcsolatot egymással, mégha a Kaiserswerth-i Szövetség a főnökasszonyi találkozókat a jövőben az eddig megszokott szervezésben nem is fogja folytatni. Számunkra igen fontos marad a közösségünk ápolása, összetartozásunk erősítése.
A stuttgarti Anyaházban részt vehettünk a közös imaalkalmakon és együtt étkezhettünk az ott élő diakonissza testvérekkel. Szívmelengető érzés volt számomra látni az idős, egyenruhás diakonisszákat, akik a mi egykori anyaházi testvéreinkre emlékeztettek. Németországban is eltűnőben van már a hagyományos forma, de évek óta alakulnak úgynevezett új formájú diakonissza közösségek. Ezek külsőségekben is eltérnek a régi formáktól. Főnökasszonyaik – amint a csatolt csoportképen is látható – civil ruhát viselnek. A résztvevők között már csak néhány hagyományos öltözetű diakonissza vezető volt.
A világ változik – ez így természetes. A rászoruló embertársainkért végzett szolgálatra viszont ugyanúgy szükség van, mint diakonissza közösségeink megalakulása idején. A hagyományt őrizve, Istenre figyelő, bölcs változtatásokkal kell igyekeznünk végezni ezután is szolgálatunkat.

Görög Zoltánné,  Hajnalka
a Fébé Egyesület elnökségi tagja

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Veperdi Zoltán kitüntetése

Állami kitüntetéseket, miniszteri elismeréseket adott át március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának alkalmából rendezett tárcaünnepségeken dr. Pintér Sándor belügyminiszter, illetve dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár 2024. március 14-én a Belügyminisztérium márványaulájában.
Örömmel adjuk hírül,  hogy ebből az alkalomból a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozták Veperdi Zoltánnak, Fébé egyesületünk egykori lelkészének, aki jelenleg a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat munkatársa. Veperdi Zoltán több évtizedes lelkészi szolgálata és mély odaadással végzett karitatív tevékenysége elismeréséül kapta ezt a magas állami kitüntetést.  Szívből gratulálunk hozzá!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Túrmezei Erzsébet születésnapjára emlékeztünk Csömörön

2024. február 18-án vasárnap Csömörön az istentiszteleten szó esett az idén 100 éves fennállását ünneplő egyesületünkről és ehhez kapcsolódva hallgattuk meg Görög Hajni előadásában a következő Túrmezei verset:

 

EGY FÉLSZÁZADOS TESTVÉRJUBILEUM HÁLAÉNEKE

 

Tíz éve még csendesen ünnepeltünk

családi házban, árnyas fák alatt…

Nem sejtve, hogy a 40 éves

szétszóratásnak négy év múlva

váratlanul vége szakad,

s Aki a próbás 40 év alatt is

őrizte utunk, életünk,

mert elhívott, s „nem mondott fel nekünk”,

kitár előttünk egy kaput,

és mi azon hittel beléphetünk.

Igaz, fáradtan, erőtelenül…

40 év alatt megöregedetten…

bízva, hogy soha nem hagy egyedül,

és lehetővé lesz a lehetetlen.

Imádságokra égi felelet:

ez a 10 év csodák 10 éve lett:

65 éves szép jubileum,

velünk ünneplő, távoli testvérek,

Fébénk csendes újraindulása,

messziről és közelről

felénk nyúló, segítő kezek…

A Kaiserswerthi Diakonisszaszövetség

s a Diakónia nagy alkalmai,

bétheli Fébé-konferenciák,

áldozatkész, kedves Fébé-tagok,

indulni készülő fiatalok…

Fébé-Otthon – sashalmi örökség…

Silóban egyre új házakkal bővül

a mozgássérültek békés otthona…

Felépül a mátrai telken

Fébénk Názáret-temploma…

Körülötte ott sátoroznak

gyerekek és fiatalok…

hangzik az ige, Jézus hívása,

s a nagy ígéret: „Veletek vagyok!”

jubileum…

készülő anyaház… imaterem..,

hogy a szívünk csupa hála legyen…

s akármilyen rögös az út,

áldjuk a mi élő Urunkat,

Aki kitárja a kaput!

 

A temetőben Gregersen-Labossa György lelkész úr szolgálatával folytattuk a megemlékezést, Hajni, Gertrud testvér üdvözletét tolmácsolta, és a RAGYOGÓK LEHETÜNK ÉS CSILLAGOK! című verset olvasta fel.

Megkoszorúztuk nem csak Erzsébet testvér, hanem a mellette nyugvó Gubek Mária sírját is, akivel évekig a Kossuth u. 1. számú házban együtt laktak. Végül ott helyeztük el az emlékezés koszorúját.

            

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Karácsonyi üdvözlet

Tanakodó József

 

Idén a karácsonyi ünnepekre szánt áldáskívánásomat József személyéhez kötöm, aki tanakodott magában és kétségek között őrlődött, amikor álmában elérte az angyali szó:

 

József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1, 20-23)

Velünk az Isten! 

 

Áldott karácsonyi ünnepet és víg új esztendőt kívánok minden családtagbarátismerős diakóniai munkatárs, KIE és Fébé tag és johannita lovag testvér életére közel és távol!

 

Fogadjátok szeretettel Reményik Sándor híres versét, Cseh Tamás kedves dalát és Molnár V. József gondolatait!

Link:

https://youtu.be/J9kBSYcRs8k?si=Pet_VTOCuZS8b2HM

 

Gregersen-Labossa György és Ágnes

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Látogatás az egyetlen élő Fébé diakonisszánál!

 

November 21-én Tornyos Mária diakonissza testvérünk betöltötte 96. életévét. Ebből az alkalomból köszöntöttem őt gödöllői otthonában Fébé egyesületünk elnökségének képviseletében.
Mária testvér – hála Istennek – igen jó testi és szellemi egészségnek örvend. Barátságos otthonában maga készítette süteményekkel és finom kávéval fogadott. Örömmel olvastuk el a születésnapjára kiírt útmutatói igéket, amelyek most különösen is sokat jelentettek ünneplő testvérünk számára:
„Az ÚR segített el bennünket egészen idáig!”
1Sám 7,12b
„Pál írja: De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek…”
ApCsel 26,22
Mária testvérünk élénken emlékezett vissza életútjára, melyet hite szerint fiatal kora óta mindmáig olyan csodálatosan vezetett szerető Ura. Beszélgetésünket a Halleluja énekeskönyvből és evangélikus énekeskönyvünkből kiválasztott énekekkel és imádsággal zártuk.
                                                                                                                        Görögné, Hajnalka
Tornyos Mária

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Új lehetőség a segédeszköz kölcsönzésben!

Egyesületünk a Magyar Hospice Alapítványtól öt darab felfekvést megelőző (decubitus) felfújható matracot kapott ajándékba!

   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

A Fébé Anyaház templomában megtartott idei taggyűlésünkről készült beszámolót ajánljuk szíves figyelmükbe!

Gregersen-Labossa György:

Elnöki beszámoló:

Tisztelt Taggyűlés!

1.A 2022-es év értékelése

A 2022. évben sikeresen rendezte meg egyesületünk a Túrmezei emlékévet, amelynek keretében az egyesület vezetősége és lelkes tagjai meglátogatták azokat a helyszíneket, amelyek Túrmezei Erzsébet életében meghatározóak voltak. (Tamási, Balassagyarmat, Budapest – Karácsony Sándor utca, Sopron, Tamási, Csömör). Tamási kivételével -, ahol a város már korábban két emlékhelyet is létesített (tábla az egykori szülőház helyén, emlékkő a Túrmezei téren) – mindenhol igényes, rézből készült emléktáblát avathattunk. Az avató alkalmak evangélikus istentisztelethez, vagy nívós ünnepséghez kötődtek. Jó alkalom nyílt arra is, hogy a helyi közösségekkel (gyülekezeti tagok, iskola tanulói és tanárai) kapcsolatot építsen ki az egyesület. Minden helyszínen a mobil kiállítást is felállítottuk, amely a Fébé történetét és Túrmezei életét mutatta be magyar és német nyelven.

Az emlékév csúcspontja a novemberben volt, amikor Pesthidegkúton ünnepi istentisztelet keretében, rangos külföldi vendégek jelenlétében (Christa Schrauf a Kaiserswerth-i diakóniai szövetség ügyvezetője, evangélikus lelkész, Gertrud Heublein diakonissza testvér és Ulrike Kühn augsburgi diakonissza főnökasszony) zajlott dr. Fabiny Tamás elnök-püspök szolgálatával. Az ünnepség után megnyitotta kapuit az egykori anyaház kápolnájának előterében az új és interaktív állandó kiállítás a diakonisszákról, Fébéről. A kiállítás a MEE Gyűjteményeivel kooperációban jött létre dr. Harmati Béla és Kondor Boglárka közreműködésével. Ma már az internet segítségével online is megtekinthető. https://www.thinglink.com/scene/1736036431962309285

Összeségében az emlékév sikeres volt, és maradandó értékeket is teremtett. Az egyesület megtakarításai terhére jelentős összeget fordított az emlékhelyek kialakítására, különös tekintettel az egykori anyaházban létrejött kiállításra.

Kiadásaink:

Kiállítás 1 880 000

Sátor 489 000   Edéd 135 000    Megnyitó összesen: 624 000

Réztáblák 4 db =255 000

Koszorúk =34 000

Összesen 2 793 000 Ft

  1. Nemzetközi színtér

A Fébé Egyesület hagyományosan az újjáalakulása óta kiterjedt nemzetközi diakóniai kapcsolatokkal rendelkezett. Az utóbbi években e kapcsolatok gyengültek, ezért az elnökség fontosnak tartotta, hogy a meglévő kapcsolatokat felfrissítse és az egyesületet a nemzetközi vérkeringésbe újra pozícionálja. Ebben nagy feladata van Görög Zoltánné, Hajnalka elnökségi tagnak, aki levelezéssel, videó konferenciákon és külföldi konferenciákon való személyes részvétellel ápolta és élesztette a kapcsolatokat. Ennek látványos eredménye volt, hogy Schrauf asszony eljött a Túrmezei év záró ünnepségére, és a Kaiserswerth-i Szövetség reaktiválta a Fébé tagságát. E sorba illeszkedik az elnök részvétele a februári teológiai vezetők konferenciáján, ami a németországi Mindenben került megrendezésre. „Szeptember 6-10-ike között egyesületünk képviselői, Gregersen-Labossa György elnök és Görög Zoltánné, Hajnalka elnökségi tag részt vettünk a németországi Neuendettelsau-ban megtartott DRAE nemzetközi konferencián. A DIAKONIA Világszövetség 1947-ben alakult a második világháború tapasztalatai utáni megbékélés jeleként. A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület 2023 tavaszán lett tagja a diakóniai közösségek nemzetközi hálózatának.” http://www.febeegyesulet.hu/aktualis/

Az egyesület nemzetközi reputációját helyreállítottuk, de a nagyobb feladat az lesz, hogy az egyesület itthoni fejlődését előmozdítsuk, és az egyesület tevékenységét a kitűzött célok mentén tovább folytassuk!

3. Fébé centenárium

2024-ben ismét ünnepelünk, mert az egyesület éppen száz éve, 1924 októberében alakult meg. Kötelességünk, hogy eme eseményről méltóképpen megemlékezzünk. Ezzel kapcsolatban az alábbi javaslattal élünk:

a.) Csömörön kezdődik az ünnepi év koszorúzással (február)

b.)Túrmezei koncert fiatalokkal. Ennek hátterét az adja, hogy a nyár végére elkészült digitális formátumban az a kottagyűjtemény, amely Túrmezei kevésbé ismert énekeit is tartalmazza kiváló kottaképpel és gitárakkordokkal. A gyűjtő munkát néhai Marschalkó Gyula evangélikus lelkész és Fébé tag kezdte el, majd Zászkaliczky Pál evangélikus lelkész gondozta, és dr. Hubert Gabriella készített el. Külön köszönt a munkájáért! A kottagyűjtemény a honlapon lesz elérhető, de az emlékév keretében két koncertet szervezünk fiatal zenészek bevonásával. Az egyiket a húsvéti ünnepkörben Budapesten, majd egy másikat a Szélrózsa találkozó keretein belül. Ezekkel az eseményekkel kapcsolódik a Fébé egyesület a MEE tematikus évéhez, amelynek középpontjában 2024-ben az ifjúsági munka áll.

c.) Fébé történeti kiállítás az evangélikus múzeumban együttműködve az EO Gyűjtemények munkatársaival. A Fébé történeti feldolgozásához nagyszerű adalékot jelent Gertrud Heublein diakonissza testvér anyaga, amelyet személyesen hozott Budapestre a nyár elején, és adta át az egyesület vezetőségének. Külön köszönet érte.

A kiállításhoz kapcsolódhat, vagy azt kiegészítheti a Magyarországon élő és alkotó német evangélikus diakonissza testvér Monika Fritz textil és férje fotó kiállítása is.

d.) Ünnepi istentisztelet a Diakóniai Napján. 2024-ben a tervek szerint szeptember 25-én televíziós istentisztelet lesz, amelynek keretén belül megemlékezünk a Fébé évfordulóról ugyanúgy, mint a Johannita Magyar Tagozatról is, amelyet szintén 1924-ben alapítottak.

e.) Az ünnepi év lezáró eseménye október 6-án lesz Piliscsabán, ahol az új templomban ünnepi istentiszteletet tartunk, majd átvonulunk az egyesület tulajdonában lévő épülethez, amelyet Pauer Irma alapító diakonisszáról nevezünk el, és emléktáblát is avatunk. E napon tartjuk az egyesület taggyűlését és, zárjuk le az ünnepi évet közösen.

 

Gregersen-Labossa György

Budapest, 2023. október 1.

               

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Beszámoló a DRAE konferenciáról

Szeptember 6-10. között egyesületünk képviselői, Gregersen-Labossa György elnök és Görög Zoltánné elnökségi tag részt vettünk a németországi Neuendettelsauban megtartott DRAE nemzetközi konferencián.
A DIAKONIA Világszövetség 1947-ben alakult a második világháború tapasztalatai utáni megbékélés jeleként. A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület 2023 tavaszán lett tagja a diakóniai közösségek nemzetközi hálózatának.
A világszövetség három régióra oszlik: DIAKONIA Asia-Pacific ( DAP ), DIAKONIA of the Americas and Caribbean ( DOTAC ) és DIAKONIA Africa-Europe Régió ( DRAE ).
A diakonisszák egyesületei és közösségei, a diakóniai testvéri közösségek, valamint a diakóniai alkalmazottak szervezetei a DIAKONIA három régió valamelyikének tagjai lehetnek. A FÉBÉ Egyesület a DRAE tagja.
A DIAKONIA régiók négyévente tartják gyűléseiket. A mostani konferencia címe “Reménység egy törékeny világban” volt.
Az előadások és a különféle alkalmak mind arról szóltak, mennyire sérülékeny, törékeny világban élünk. Olyan világban, amelyet nem vitathatunk és valójában nem is irányíthatunk. Foglalkoztunk a koronavírus járvány utáni helyzettel, az éghajlatváltozás kérdéseivel és a diakóniai közösségeink kényszerű átalakulásának problémáival.
Feltettük magunknak a kérdést: mindezek ismeretében miben, kiben bízhatunk, lehet-e, van-e mégis remény a sokszor olyan kilátástalannak mutatkozó helyzetünkben? Honnan meríthetünk erőt a ránk bízott feladatainkhoz?
Egyedül a Jézus Krisztusba vetett reménységünk miatt végezhetünk hiteles szeretetszolgálatot, DIAKÓNIÁT. Általunk lehet élővé a remény az egyre inkább reményt vesztett, törékeny világunkban. A cselekedeteinken keresztül vihetünk reményt a ránkbízottak közé. A mi dolgunk és felelősségünk Urunkba vetett szilárd hittel megélni és ezáltal hirdetni szeretetszolgálatunk által: a világot teremtő, szerető Isten nem romlást, hanem épülést szán nekünk!
Bíznunk kell Őbenne, és hogy ezen ígérete alapján lépésről lépésre képesek lehetünk megváltoztatni a világot.
Görög Zoltánné, Hajnalka

 

Foto: Uwe Niklas 2015

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

TAGGYŰLÉS

 

Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük! Lk.6,31

Szeretettel hívjuk Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesületünk

2023. évi taggyűlésére, amelyet

2023. október 1-én vasárnap 11.30 órakor
tartunk az Anyaház templomában. (Budapest II. Hűvösvölgyi út 193.)
Előtte 10.30-kor várjuk tagjainkat az istentiszteletre!

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 11.45-kor, ugyanott,

változatlan napirenddel megtartjuk.

A taggyűlés napirendje:
1. Napirend elfogadása
2. Elnökségi beszámolók
3. A 2022. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása
4. Piliscsabai ház névadása: „Pauer Irma ház”
5. 2024-es Centenáriumi Év tervezése
6. Egyebek
Az együttlétet szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárjuk!
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Ha bármilyen szempontból gondot okoz
Önnek az utazás, kérjük jelezze, és megpróbálunk segíteni, megszervezni !
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest, 2023. szeptember 1.

Gregersen-Labossa György                                       Görög Zoltánné

lelkész elnök                                                            elnökségi tag

Kedves Testvérem!
Tisztelettel kérem,-ha még nem tette meg és tag szeretne lenni-, legyen szíves utalja el a tagdíjat 2023 szeptember 26-ig!
Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen Bank 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a „tagdíj” megjelölést beírni! Tagdíja befizetését legkésőbb a taggyűlés előtt készpénzben is megteheti. Híreinkről tájékozódhat a www.febeegyesulet.hu és a
https://www.facebook.com/huvosvolgyifebe/ oldalon is.

Üdvözlettel:
Madocsai Dániel
ügyvezető, elnökségi tag
20/500-74-83

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület elnöksége és tagjai megemlékezést tartottunk Piliscsabán 2023. július 28-án, Major Erzsébet sírjánál a néhai diakonissza testvér 100. születésnapja alkalmából. A sír mellett a liturgikus szolgálatot Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, az egyesület elnöke végezte. Veperdi Zoltán lelkész pedig rövid megemlékezést tartott. A Pilis felől érkező vihar láttán a résztvevők a ravatalozó előtetője alatt folytatták a kötetlen megemlékezést, amelyen aktívan vett részt Gadó Pálné, Görög Zoltánné és Dr. Fabók Julianna Fébé tagok.  az elnökség tagjai még tájékoztatták a jelenlévőket arról, hogy az egyesület a piliscsabai temetőben nyugvó egykori diakonisszák sírjainak ügyét is rendezte, a sírokat megváltja, és a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Siló telephelyének munkatársaival együttműködve, a sírok gondozását is megszervezte.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Major Erzsébetre emlékezünk

 

Major Erzsébet diakonissza testvér, ha az Úr öt évvel ezelőtt nem hívta volna el közülünk, 2023. július 28.-án lenne száz éves. Erzsébet testvér református lelkészcsaládba született, a Somogy Vármegyei Orciban, 1923. július 28.-án. Édesapja Major János református lelkész, édesanyja Székely Piroska.

 

Major Erzsébet 1941. július 30.-án, azaz két nappal a tizennyolcadik születésnapja után lépett be a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületbe. Elhatározását munkálta és nyilván megerősítette az – amint az ő maga beszélte el nekem – hogy hallotta Jézus hangját, Aki ezt mondta neki: „Te diakonissza leszel!” És úgy történt!

 

Diakonissza jelölt lett 1942-ben, próba diakonissza 1947-ben, míg végül 1950. november 14-én rendes diakonissza. Avatásának helyszíne a Budapest Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet temploma volt. Ahol Zulauf Henrik, Fébé lelkész 1950. november 19.-én a Római levél 8. fejezetének 14. versével áldotta meg: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”(Róm 8,14).

 

Akkor talán még nem sejtette, hogy a következő évben a kommunista hatalom a szerzetesrendekkel egyetemben a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületet is feloszlatja. A szétszóratás idején Erzsébet testvér férjhez ment Csaba Tivadar diakónushoz, és Piliscsabán, a Bétel szomszédságában megvásárolt házban éltek tovább. Itt helyezte biztonságba a Fébé kis harangját, amelyet azután, amikor 2005-ben beköltözött a rendszerváltozás után újraindul Anyaházba, hozott magával. A harang ma is szolgál, az Anyaház főbejárata mellett, a külső homlokzatra fölszerelve.

 

Erzsébet testvér öt évvel ezelőtt, váratlanul hunyt el, 2018. december 18.-án. Búcsúztatása az Anyaházban volt 2019. január 16.-án. Ő volt az Anyaház utolsó diakonissza lakója. Hamvait 2019. augusztus 29.-én helyeztük el a piliscsabai sírban, férje mellett.

 

Erzsébet testvér szolgáló élete ma is világító fáklyaként ragyog felettünk. Adja Isten, hogy példájának mindig több és több követője legyen!

A Fébé Egyesület július 28-án, pénteken 18.00 órakor tart a sírnál a megemlékezést, Veperdi Zoltán és Gregersen-Labossa György szolgálatával, jelen lesz Görög Hajnalka elnökségi tag, és várjuk a tagjainkat és minden kedves emlékezőt!

 

2023. július

Veperdi Zoltán

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Kedves Testvérek!

Örömmel adom hírül, hogy Egyesületünk 3 betegágyat kapott a Magyar Hospice Alapítványtól!
Kölcsönzése lehetséges.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Május 13-án lesz a TALÁLKOZÓ VELED Északi Egyházkerületi nap Csömörön.

Csömöri  Mátyás Király Általános Iskola  cím: Csömör, Major út 6.

Egyesületünk kiállítóként a LEHETŐSÉGEK UDVARÁN egy sátorban kap helyet, ahol bemutatjuk a Egyesületünket, és könyvekkel, ajándékokkal várjuk az érdeklődőket!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Megszomorodott szívvel, de a feltámadás reményében adjuk tudtul, hogy Fébé családunk ismét elveszítette egy kedves, igen tevékeny tagját. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Thurnay Béla testvérünk 2023. május 6-án éjjel hazatért. Életéről és szolgálatáról Fabiny Tamás püspök Facebook oldalán emlékezett meg.

„Az elmúlt éjszaka 91 éves korában elhunyt Thurnay Béla, egyházunk egyik legtisztább gondolkodású nagy öregje. 2020 őszén, amikor Prőhle Gergely országos felügyelővel átadtuk neki az egyházunk legmagasabb elismerését jelentő Prónay díjat, akkor feleségét (Schulek Vilmát, Buba nénit) és őt ezzel az igével köszöntöttem.: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek”. Úgy ismertem meg Béla bácsit, mint aki az elmúlt – hol viharosabb, hol nyugodtabb – évtizedek során mindig béketeremtő, békét sugárzó személyiségével végezte szolgálatát. Házastársával együtt mindig a krisztusi békét adták tovább. Ez a béke a Megváltóval való élő kapcsolatból fakad. Szeretett gyülekezete, a piliscsabai közösség  most épít templomot. Annak elkészültét még megérte, felszentelését sajnos már nem. Emlékezete legyen áldott. A feltámadott Jézus jelenléte vigasztalja a családot és egyházunkat.”

Ajánljuk az alábbi riportot is, mely a díj átadásakor készült:

Evangélikus riportok 2020.11.15-i adás dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő

https://www.youtube.com/watch?v=rbLoRMJ-fWI

11.20-tól beszél Thurnay Béla

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Egyesületünk elnöke, aki jelenleg tanulmányúton van egy angliai szerzetes rendnél, megosztott velünk a húsvét ünnepi alkalmukon készült rövid videó felvételt.
https://youtu.be/jE6Cv5ji-1k

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

https://youtu.be/mlP3mIBUlac

a Fébé Egyesület elnöksége

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Szeretettel ajánljuk ezt a kisfilmet, és a kiállításunkat, melyre a
06/20 824  59 02 telefonszámon lehet bejelentkezni!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Csömör 2023. február 19. Megemlékezés és emléktábla avatás Túrmezei Erzsébet születésének 111. évfordulóján.

Az istentisztelet után az emléktábla avatásnál (Kossuth u. 1.) egyesületünk elnöksége nevében Görög Hajnalka köszöntötte a megjelenteket, (Sajnos Labossa György betegsége miatt nem tudott eljönni.), majd az „Ezerízig” című verset olvasta fel, és az Igen Atyám kezdetű éneket énekeltük. Kendeh Péter lelkész áldást mondott.

A sírnál a „Tudsz e valami jót” című vers hangzott el Hajni előadásában, és Fabók Julika a Végy a kezedbe című verssel emlékezett Erzsébet testvérre.

 

Veperdi Zoltán szolgálata:

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. †Ámen

27. zsoltár énekszám: 31

Világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?

életem oltalma az Úr: kitől rettegnék?

Halld meg, Uram, kiáltó szavamat,

könyörülj rajtam, és hallgass meg engem!

ne rejtsd el tőlem orcádat,

ne vesd el szolgádat haraggal.

te vagy az én segítségem,

ne vess el és ne hagyj el, szabadító Istenem!

Uram, mutasd meg a te utadat,

és vezess engem egyenes ösvényen!

dicsőség az atyának és a Fiúnak

és a szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,

és mindörökkön örökké. ámen.

világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?

életem oltalma az Úr: kitől rettegnék?

†Ámen

Túrmezei Erzsébet:

Kő az úton

 

Gondolod, kerül életed útjába

egyetlen gátoló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,

hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged

se, hogy lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,

hogy te megállj mellette,

nézd meg a követ, aztán kezdj el

beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet

küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,

utadba minden kő áldást hozott.

 

Van egy régi könyvem, az a címe: A gyermek vasárnapja. Budapesten adták ki 1937-ben. A belső címlapján ez áll: „A dán, finn, norvég és svéd gyermekirodalomból feldolgozták: Wolf Lajos ceglédi, Dedinszky Gyula kiskőrösi, Kiss György bényei lelkészek”. Ebben olvastam a következő történetet: „Egyszer egy tanító megkérdezte osztályában a gyermekeket, hogy mik szeretnének lenni legszívesebben. Egyik azt mondta, hogy tengerész. A másik, hogy katona. A harmadik mozdonyvezető szeretett volna lenni. Volt az osztályban egy igénytelen külsejű fiúcska, aki szerényen meghúzódva, csendesen, komoly arccal ült osztálytársai között. Legutoljára tőle is megkérdezte a tanítóbácsi: „No, hát te mi szeretnél lenni?” – „Én áldás szeretnék lenni” – felelte a kisfiú.” (I.m.: I. kötet 240. oldal)

 

Adja meg az Isten az Ő Szentlelke által, hogy ez a lelkület, amely Túrmezei Erzsébet diakonissza testvérben, főnökasszonyban is megvolt, hogy áldás szeretne lenni az emberek számára, töltsön be minden embert, minden magyart, Egyházunkat, gyülekezeteinket.

†Ámen

Végül az Egyesület és a csömöri gyülekezet helyezett el virágot és koszorút a sírra.

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Búsné Csatáry Ibolya temetése
Szomorúan, de Urunk akaratában megnyugodva tudatjuk a Fébé családdal, hogy évek óta hűséges és igen aktív tagunk, Búsné Csatáry Ibolya testvérünk 2023. január 8-án hazatért Teremtőjéhez. Ibolya mindig derűs, segítőkész lényét nem feledjük. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
Mindenkinek szeretettel ajánlom a Kiállítás megnyitóról szóló tudósítást!
Köszönjük az evangelikus.hu munkatársainak!
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Szeretve szolgálni című kiállítás az Anyaházban megtekinthető előzetes egyeztetés után munkaidőben.
Kerjük hívják a 06 20 824 59 02 -es telefonszámot!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2022 november 20-án, Erzsébet nap másnapján véget ér a Túrmezei Emlékév.

A Sarepta templomában 10.00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletünkön Dr. Fabiny Tamás elnök püspök úr szolgál.

Utána átvonulunk az Anyaházba, ahol megnyitására kerül a Fébé történetét bemutató kiállítás. Ezt követően megtartjuk idei egyesületi taggyűlésünket. Ünnepünket szeretetvendégséggel zárjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Balassagyarmaton emlékeztünk Túrmezei Erzsébetre

Nagyon szép napot töltöttünk balassagyarmati testvéreinkkel!Az istentiszteleten Bartha István helyi lelkész, és Labossa György szolgálta mellett, az idős otthon egyik lakója, (aki személyesen is ismerte Erzsébet testvért,) beszélt Túrmezei életéről, és Görög Hajni verset mondott. A gyülekezet rézfúvósokkal és az énekkar szolgálatával járult hozzá az igazán ünnepi istentisztelethez!Utána a közeli idős otthonhoz vonultunk, ahol áldás után a koszorúzás és a Himnusz eléneklése következett.A gyülekezeti teremben Kondor Bogi megtartotta kiselőadását a Fébé történetéről, a diakonisszák munkájáról. A vándorkiállításunk az istentisztelet előtt és után a templom kertjében volt megtekinthető, a Túrmezeiről szóló két plakátot a templomban hagytuk.Végül nagyon finom és bőséges ebédmeghívásnak tettünk eleget.

2022.10.16.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Diakónia Napján a Fébé Egyesület

Egyesületünk elnöksége és több tagja részt vett ( hagyományosan Sztehlo Gábor születésnapján szept.25-én) idén szept.29-én tartott Diakónia Napján a Deák téri evangélikus templomban.
Az istentisztelet után beszédek és díjkiosztók voltak, majd kivonultunk a Sztehlo szoborhoz. Koszorúzás és a Himnusz eléneklése után a templom udvarában volt szeretetvendégség. Itt került bemutatásra a négy részes vándorkiállításunk, és fébés kiadványokat is kínáltunk egy kis asztalon.
A távozó vendégeket Túrmezei versfordítással ellátott képeslappal búcsúztattuk.
Részletes beszámoló a
oldalon található, a képeket Pete Dóra készítette.
.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Megemlékezés a Mandák házban

2022 szeptember 25-én vasárnap a Mandák ház templomában Bolba Márta és Labossa György szolgálatával istentiszteleten vettünk részt, Görög Hajni Túrmezei verssel készült az ünnepre. A Karácsony Sándor u. 31-ben lakott 1978 és 1997 között Túrmezei Erzsébet. A tábla koszorúzásán a gyülekezettel együtt jelen volt a kerület képviselője és a sajtó munkatársa.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
Budaörsön megalakult az első gyülekezeti Fébé csoport!

Egyesületünk új tagokkal bővül!

A 2022.aug.28-i esemény  teljes egészében megtekinthető az alábbi linken:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ezúton értesítjük a Fébé családot, hogy évtizedeken át hűséges tagunk, a rákoskeresztúri Fébé csoport lelkes összetartója, a piliscsabai konferenciák szorgalmas résztvevője Mayer Borka augusztus 1-én, életének 90. évében csendesen megtért mennyei Atyjához, akihez az utóbbi években már nagyon haza vágyott.
Temetéséről később adunk hírt.

Kedves éneke soraival búcsúzunk tőle:
“Királyi zászló jár elöl,
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.
Szentháromság, dicsérjenek,
Üdvösség kútja, mindenek!
Legyen győzelmünk, add meg ezt,
A diadalmas szent kereszt!“
Eé. 189.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Soproni emléktábla avatásról az alábbi linken olvashatnak:
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/emlektabla-avatassal-emlekeztek-turmezei-erzsebet-diakonissza-koltonore

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Tamásiban tartott Túrmezei emlékév kapcsán, a koszorúzásról a
https://www.evangelikus.hu/…/tamasiban-emlekeztek… oldalon olvasható beszámoló!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Szeretettel kívánunk Fébé családunk minden kedves tagjának áldott Feltámadás ünnepet!

 

Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!

 

Egy édes titkom van nekem.

Fénnyel betölti életem,

mosolyra nyitja számat:

a Megváltó feltámadt!

 

Nem, nem maradt a sír ölén.

Ujjongok az örömtől én,

hisz nem vagyok már árva.

Nincs többé sírba zárva.

 

Velem van nappal, éjjelen.

Mindig velem, mindig velem.

Az úton Ő vezérel

oltalmazó kezével.

 

Virágok, illatozzatok!

Húsvéti, tiszta fény ragyog

elűzve minden árnyat:

a Megváltó feltámadt!

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nagy siker volt a szavalóverseny
„Az Úr érkezése” elnevezésű szavalóversenyen a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, egyesületünk delegációja is részt vett. Az iskola igazgatónője, Babicz Gyöngyi külön is köszöntötte a Fébé képviseletében megjelent Madocsai Dániel ügyvezetőt, Gregersen-Labossa György lelkészt, és Kondor Boglárkát. Gregersen-Labossa György a Fébé Egyesületről és Túrmezei Erzsébetről szólt néhány szót, majd Kondor Boglárka tartott vetített képes előadást. Tíz versmondó szavalt Túrmezei verseket, a megzenésített versek után pedig szabadon választott istenes versek hangzottak el. A Nyíregyházára elvitt Fébé-vándorkiállítás a verseny napján a gimnáziumban volt megtekinthető, majd átvitték a templomba.
A szavalóversenyről az https://www.facebook.com/evangelikusneveles oldalon április 8. és 13. bejegyzésben részletesebb tudósítás olvasható és fotók is megtekinthetőek.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kissé megkésve ugyan, de annál nagyobb tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg egykori kedves Fébé tagunkról, Szvitil Györgyné Iláról. Ila hosszú éveken keresztül a piliscsabai mozgássérültek otthonának lakója és munkatársa, egyesületünk választmányának lelkes, odaadó tagja volt. Sok megpróbáltatás és türelemmel, méltósággal viselt súlyos betegség után, 2021. december 18-án, 62 éves korában Urunk hazahívta őt. Temetésére ez év január 10-én került sor. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Kedves Testvérek!

Túrmezei Erzsébet költőre, íróra, diakonisszára emlékeztünk vasárnap Csömörön!

Február 14-én volt 110 éve, hogy Erzsébet testvér megszületett. Az evangélikus templomban tartott istentisztelet után a sírjánál gyűltünk össze a temetőben. Énekkel, verssel, imádsággal emlékeztünk rá. Koszorút helyezett el a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület nevében Görög Hajnalka és Gregersen-Labossa György, és a csömöri gyülekezet két képviselője. Záró imádságot Herzog Csaba mondott.

 

A hétfői rádióműsor, melyben az eseményről is szó van:

A vasárnapi istentisztelet linkje:

Az Egyesület Túrmezei Évet tart, ez volt a nyitó alkalom.

Legközelebb Sopronban találkozunk, ahol középiskoláit végezte és érettségizett.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

110 éve született Túrmezei Erzsébet író, költő, diakonissza.

(Túrmezei Erzsébet: Tamási1912február 14. – Budapest, 2000május 22.)

2022-ben Túrmezei Évet tart az Egyesület!

Minden olyan helyszínre tervezünk megemlékezést, ahol Erzsébet testvér életének jelentős eseményei zajlottak.

 

A Túrmezei év tervezett programjai:

Február 13.vasárnap Csömör: A Túrmezei Év nyitó alkalma

10.30 Istentisztelet és utána temetőben megemlékezés, koszorúzás.

Március 27. vasárnap Sopron: Istentisztelet keretében megemlékezés és

emléktábla avatás a Líceumban.

Április 8-9.péntek-szombat Nyíregyháza Szavalóverseny és tanári ankét,

kiállítás, az Ev. Ped. Intézettel együttműködve

Április 10.vagy 11. Budapest: konferencia (Részletek még kidolgozás alatt.)

Május 22. vasárnapTamási: Megemlékezés, koszorúzás…

Szeptember 25. vasárnap Bp. Karácsony Sándor u. Mandák ház: Istentisztelet

keretében megemlékezés és emléktábla avatás

Október 16. vasárnap Balassagyarmat: Istentisztelet keretében megemlékezés

November 19. szombat Erzsébet napja Bp. Anyaház: Kiállítás megnyitó a

Túrmezei év záró alkalma

10.00 Istentisztelet a Sarepta temlomában

11.00 Kiállítás megnyitó az Anyaházban

 

Szeretettel várjuk mindegyik alkalmunkra!

 

Jelenleg itt tartunk a szervezéssel, természetesen a pontosításokat folyamatosan közzétesszük!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2022. február 13. Az egyesület új neve:

Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Az év igéje 2022

 

 

Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.

Jn 6, 37

 

Tárva-nyitva hívogat az ajtó. Az ajtón túli világból fény és melegség árad az ajtóhoz törekvők felé. Terített asztal, kenyér és bor; az úr vacsorája várja az érkezőt, otthon és oltalom, fény és tűzmeleg. Az úrvacsora a valódi közösség, mégpedig Jézus Krisztus és a hívők szerető közösségének hordozója. Fentről aláereszkedve egy keresztforma aranyszínű kulcs hirdeti, hogy az ajtó senki előtt sem marad zárva, aki életét Isten ajándékaként fogadja, és egyedül Krisztushoz menekül. Ő nem küld el, hanem befogad és átölel. Nagy reménység és öröm sugárzik a képből, amely – a sokféle, ilyenkor szokásos év igéje illusztrációk közül – megragadta tekintetemet és gondolataimat. Stefanie Bahlinger műve nőies szépséggel, de igen közvetlen módon önti képbe Jézus szavát:

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”

Kövess engem! Jöjjetek énhozzám! Zörgessetek! Vegyétek és egyétek! Veletek vagyok minden napon! Békesség néktek! Drága, élő és ható szavai ezek az Úrnak, amelyek hangzanak az ajtón túlról, a fénnyel átjárt szentélyből vagy isteni végtelen térből, ahol egyedül Jézus az Úr, aki szolgál.

A Mindenható irgalmának jele, hogy Jézus úgy tekint ránk, mint akiket neki ad az Atya, és az egyház szolgálatatába von minket. Méltósággal és küldetéssel járhatunk életünk útján, és szolgálhatunk a FÉBÉ Egyesület keretein belül,. Tesszük dolgunkat, és a küszöbön túlról ragyogó fényességet nem nyeljük el, hanem mécsesként és fáklyaként világítunk az oly gyakran uralomra törő „déli sötétségben”.

Az életünk kulcsa Krisztus, aki győzelemre vitte a keresztet, és legyőzte a Sátánt, aki csalfa fényt hordoz, de csak sötétséget, fájdalmat, káoszt és halált nemz.

A kép közösségbe hív. A FÉBÉ Egyesület diakóniai közösségében 2022. évben is új feladatok várnak minket. A Túrmezei év előkészületei januárban megkezdődnek, és februárban ismét Csömörre készülünk, hogy hálát adjunk Erzsébet testvér életéért és gazdag lelki örökségéért. Budaőrsön várnak minket az első hónapokban, hogy segítsük egy önkéntes, reményeink szerint FÉBÉ diakóniai csoport alakulását. A kölcsönző konténer is áll már a Sztehlo intézmény Remete úti udvarán! Az egyesület tagsága bármilyen segítségre is szorul, kérjük, hogy működjön a „testvéri jelzőrendszer”!

Isten áldása legyen rajtunk az év minden napján, és adjon erőt és vigasztalást az Úr szava: „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”

 

Írta: Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, FÉBÉ Egyesület elnöke

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Karácsonyi üdvözlet:

Túrmezei Erzsébet
KENYÉRNEK JÖTTÉLKenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak zűrzavarban bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
mért tévelyegnénk világtalan éjben
tanácstalanul és halálraváltan
és úttalanul a hazug világban,
amikor benned mindent megnyerhetünk,
kis jászlad elé odatérdelhetünk,
Jézus, Jézus!

Evangélikus körökben különös szeretet illeti a Hernnhut-i testvérek betlehemi csillagát, 

amelyet eredetileg a derék pietista tanárok demonstráló eszköznek is használtak az iskolákban. 
Hit és tudás, lelkiség és intellektualitás kéz a kézben; hirdeti ma is oly időszerűen Zinzendorf gróf öröksége:
„A hívő ne legyen esztrelen, az értelmes pedig ne légyen hitetlen…”
Az amerikai evangélikusok karácsonyfája olyan, mint egy életfa (Arbor Vitae). 
Oly szépen törnek a magasba ágai: Ádám és Éva (Nap és Hold) ősbűne, 
majd az Édenen kívül Isten és Noé szövetsége, 
és Mózes hajtása az égő csipkebokorral. 
Dávid király hangszerén Messiás zsoltárt zeng, míg Keresztelő János hangja
betölti a Jordán völgyét és a pusztaságot:
Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!
A fa tetején ott ragyog a csillag, a mennyei jel, 
amely Betlehemre veti fényét, ahová megérkeznek a pásztorok, 
majd a napkeleti mágusok. 
A magyar régi műveltség advent és karácsony szokásainak ezer kincsét rejti. 
Az életfát már a nomád magyarok is fába rótták, 
de a Szentlélek átjárta a pogány sejtést, 
és az archaikus hiedelem minden szépségével együtt 
Krisztus-hitté nemesedett. 
A Luca naphoz sok babona is kötődött, 
de mindent felülír a búza ültetése, amely már zöldell a téli ablakban, 
és Szenteste gyertyát tesznek a közepébe. 
Ragyog a fény a kenyérbúza zöldellésében, 
a Világ Világossága, Jézus, aki megszületett.
A katolikus székelyek eképpen énekelnek e napon alkonyat idején:
” Paradicsom mezejibe
Aranyszőnyeg leterítve,
Abba fekszik Úr Jézuska:
Jobb kezibe arany vessző,
Bal kezibe arany alma,
Megzúdítá a vesszejét:
Zúg az erdő, zeng a mező.
Én nem láttam szebb termőfát,
Mint Úr Jézus keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szentlélekkel gyümölcsözik…”  /Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd/
Gyönyörű teológia, amelynek  háromszéki református változata hadd csendüljön! 
És hangozzék a dudaszó, amelyet az alföldi pásztorok a szent éjjel Jézus dicséretére fúttak. /Kecskés zenekar/
Áldott karácsonyt és reményteli víg esztendőt közel és távol!

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Kedves Fébé Család!

Ebben az évben is hihetetlenül gyorsan beköszöntött a december. A rövidebb nappalokat, borongós, hideg esték váltják. Még ha lehull is időnként egy kevés hó, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillogó fehérségben. Túrmezei Erzsébet testvér alábbi verse is arról szól nekünk, hogy a csalóka “fénytakaró” alatt bizony ott a sötét valóság. Mostani világunkban is annyi a nyugtalanság, baj, betegség, háborúskodás. Nehéz időket élünk. Különösen is nagy szükségünk van mindnyájunknak a biztos alapra, amire építhetjük bizonytalanná vált életünket.
Milyen nagy ajándék, hogy ismerhetjük Azt, Akinek eljövetelére készülünk ezekben a hetekben.
Jézus Krisztus, a mi szerető Urunk ma is biztat minket: Ne féljetek!
Benne bizakodó és növekvő, Őrá figyelő adventi készülődést kívánok szeretettel a kedves Fébé testvéreknek!

 

Erős vár a mi Istenünk.

 

Túrmezei Erzsébet: Ádventi éjszaka

 

Fehér takaró,
ezüst fénytartó,
valót eltakaró.
Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj…
Se bün, se szenny, se sár,
se szin, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen igy volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés,
szenny, sár, … elfödni és
elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vár
a holdfényes határ.
S ez az adventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön! … Ne félj!

 

https://youtu.be/H6X8x5v4gDQ

Üdvözlettel:

Görög Hajnalka

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

102 éve született Pecznyík Pál

 

Pecznyík Pál : KIRÁLYI GYERMEK

 

Mint kifosztott lelki árva,

úgy léptem e zord világba.

 

Isten kezébe vett engem,

drágagyöngyöt látott bennem.

 

Bár belepte a bűn pora,

bővült, drágagyöngyök sora.

 

Áldás volt, míg melegített,

ámde mikor megfenyített,

 

betegséget, bocsátott rám,

akkor is, szeretett Atyám.

 

Végtére: nem bárki vagyok,

rangom: földi rangnál nagyobb.

 

Értem is hullt Jézus vére,

így lehetek a testvére,

 

Isten áldott Szent Fiának,

a Királyok Királyának!

 

Jézust, Bátyámnak nevezem,

éjjel – nappal, itt van velem.

 

Ő bennem él, Benne élek,

nemsokára hazaérek.

 

Hiszem: Atyám nekem is ád

a mennyben, életkoronát!

 

 

Pecznyík Pálra emlékezünk

Pecznyík Pál laikus evangélikus költő és igehirdető 1919. november 18-án született Kiskőrösön, egy sokgyermekes családban. Gyermek- és ifjúkorában nagy szegénységben és sok nélkülözésben élt.
Nagy változást hozott életébe a találkozás Kozma Ferenc evangélikus diakónussal, a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület munkatársával. 1943. március 31-én lett tagja maga is az egyesületnek, mint diakónus növendék. A hűvösvölgyi Anyaházban került intenzív kapcsolatba a Bibliával és fogadta el Jézus Krisztust személyes Megváltójának.
A Fébé Egyesület 1951. évi feloszlatásáig Piliscsabán majd a Mátrában, Bagolyirtáson végzett szolgálatot diakónusként.
Az újraindulás után is lelkesen kapcsolódott be ismét a Fébé életébe. Rendszeresen részt vett az ún. Fébé szombatokon és a piliscsabai konferenciákon.
Az Úr Jézus megajándékozta a versírás talentumával. Megtérését követően ezerszámra ontotta magából az evangéliumi üzenetű verseket. Vallotta, hogy nincs nagyobb és sürgetőbb feladat a lélekmentés szolgálatánál. Földi élete végéig hűségesen tett eleget ennek a küldetésének. Emléke legyen áldott!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ősz közepén járva, és emlékezve az 1924-ben, 97 éve október 1-én megalakult  Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegyletre, mint elődeinkre, köszöntjünk minden kedves olvasónkat Túrmezei Erzsébet versével !

ŐSZI ZSOLTÁR

Hetek óta egy zsoltárvers kísér,
ha ösvényemre sárga levél lebben,
ha őszi lombon át sugár ragyog:
„Éneklek az Úrnak egész életemben.
Zengedezek az én Istenemnek,
amíg vagyok.”

 

„Amíg… amíg…” Levelek, évek hullnak.
Meddig zengedezhetek még az Úrnak?
Meddig dicsérhetem?
Meddig magasztalhatja énekem?

„Ma!” – érkezik a felelet
utamra a perdülő leveleken.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Szeretettel ajánljuk:

https://mediaklikk.hu/video/evangelikus-riportok-2021-05-30-i-adas/

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2021. május 5-én elhunyt dr. Benkő Endréné, született Zulauf Emília Lujza, hűséges Fébé tagunk. Veperdi Zoltán ny. Fébé lelkész alábbi írásával és egy 2016. karácsonyi ünnepünkön készült fotóval emlékezünk meg róla.

Legördült a függöny

emlékezés Zulauf Emíliára

Zulauf Emília, Zulauf Henrik evangélikus lelkész és Neuhold Lujza tanítónő gyermekeként, két nagyobb testvére után, 1924. december 1.-én született ikertestvérével, Richárddal (Riki) együtt.

A család történetéből egyetlen eseményt szeretnék felidézni, amely jól jellemzi azt az egyenességet és bátor kiállást, amelyet édesapja tanúsított, és hagyott örökül a gyermekeire. Nos, Zulauf Henrik 1920-ban lett a hrasztováczi (Délvidék) német ajkú gyülekezet lelkésze. A szerb megszállás után, nem volt hajlandó felesküdni I. Sándor szerb királyra, s emiatt el kellett hagynia a gyülekeztet. Feleségével átköltözött Bonyhádra, ahol nyolc hónapig állás nélkül volt.

Nos, ha most rátekintünk Emília születésének napjára, akkor megdobban a mi szívünk. Hiszen mindössze hét napos, amikor Piliscsabán, 1924. december 8.-án megalakul a Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet. Mondhatjuk tehát, hogy a szíve a Fébével együtt kezdett el dobogni.

S miután édesapja, Zulauf Henrik, 1931-ben a Fébé titkára, majd 1938-ban a lelkésze lett, ettől kezdve minden, ami a Fébében történt, Emília szeme előtt is zajlott.

S azt kell mondjam, a Fébéhez való hűsége és ragaszkodása, töretlen volt. Magam 2003-ban találkoztam vele először, amikor a Fébé lelkésze lettem. Emília rendszeresen részt vett a hónap első szombatján tartott Fébé-napokon, a konferenciákon, az Anyaházban tartott istentiszteleteken, és a karácsonyi ünnepségeken.

Megadatott nekem, hogy többször meglátogathattam otthonában. Mindig azzal a tisztelettel néztem fel reá, hogy benne megtestesült a Fébé története.

Életének utolsó hónapjait a Sarepta szeretetotthonban töltötte, a Fébé egykori panziójában, későbbi Anyaházában. Melynek első emeletén volt a szolgálati lakás, ahol gyermek- és fiatal korának egy részét töltötte. Itt beszélte el nekem, hogy szeretné befejezni az élettörténetére való visszaemlékezését. Az utolsó fejezetnek ezt a címet adta: „Amikor a függöny legördül”.

Ezt a szándékát pedig, már nem valósíthatta meg, hiszen Isten akaratából 2021. május 5.-én valóban legördült a függöny. A Fébé szemtanúja, életének 97. évében, hazatért Urához.

Legyen áldott az Ő emléke közöttünk!

Benkőné Zulauf Emília gyászjelentése

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

“Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” Dávid zarándokzsoltárának szavai (133. zsoltár) jutottak eszembe, amikor egy különös pünkösdi találkozásomról készültem beszámolni kedves Fébé családunknak.

Éppen két évvel ezelőtt, 2019. májusában köszöntem el diakonissza főnökasszony társaimtól egy németországi konferencián. Elmondtam akkor, hogy Anyaházunk utolsó lakójának elmenetele miatt nem lehetek tovább főnökasszony. Fébé Egyesületünk további sorsa pedig bizonytalannak látszott. Német testvéreim méltóképpen elbúcsúztattak egy istentisztelet alkalmával, de néhányan a jelenlevők közül azon reményüknek adtak hangot, hogy lesz még találkozásunk egymással. Szerettem volna hinni ezt magam is…

Az elmúlt esztendő közismerten sok nehezet hozott mindnyájunknak. Elszakadtunk szeretteinktől, nem jöhettünk össze gyülekezeti tagjainkkal, kedves ismerőseinkkel, barátainkkal.

A technikának köszönhetően -hála Istennek- mégis megtalálhattuk a módját a kapcsolattartásnak, ami számomra igen sokat jelentett. Időről időre német testvéreimtől is kaptam e-maileket, igehirdetési videó üzeneteket, fényképeket. Jól esett a törődésüket érezni.

Az idő múlásával ritkulni kezdtek a levelek, és az enyéimre is akadozva jöttek a válaszok. Talán belefáradtunk a hosszúra nyúlt bizonytalan helyzetbe.

Pünkösdkor aztán egy váratlan, örömteli meglepetés ért: meghívást kaptam egy ún. virtuális találkozóra! (A Weggemeinschaftstreffen megnevezést talán útitársak találkozójának lehet lefordítani.) Izgatottan ültem le pünkösd hétfő délután a számítógépem elé. Nagy örömmel üdvözöltük egymást a régi ismerősökkel, a számomra új résztvevők pedig kíváncsiak voltak rám. El kellett mondanom hogyan lettem a Fébé diakonissza testvérek vezetője, milyen volt az idős testvérek élete az utolsó éveikben, és hogy alakult Egyesületünk sorsa az ő elmenetelüket követően. Örömmel számolhattam be arról, hogy a Fébé továbbra is létezik, új elnöksége lett, új célkitűzésekkel.

Elmondtam, hogy a diakonissza testvérek lelki örökségének megőrzését és továbbvitelét a legfőbb feladatunknak tartjuk. Civil szervezetként, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal együttműködve szeretnénk a Sztehlo Gábor szeretetszolgálattal kapcsolatban végezni diakóniai szolgálatunkat. Reménységünk szerint tagjaink közé kerülnek majd egyre többen, akik egyházi intézményekben, gyülekezeti segítőkként tevékenykednek, és szívesen tartoznának a nekik lelki hátteret biztosító közösségünkhöz.

Német társaim nagy érdeklődéssel hallgattak, kérdeztek. A Neuendettelsauból bejelentkezett diakonissza testvér elmondta, náluk hogy zajlott az átalakulás. Drezdai testvérünk ugyancsak beszámolt az ott végbemenő változásokról. Őt, aki diakóniai testvérként szolgál évek óta, éppen most avatják fel diakonisszává.  Speyerben már új formában él a közösség. A frankfurti és a karlsruhei főnökasszony testvéreim a mielőbbi személyes találkozást sürgették. Erre még bizonyára várnunk kell még, de mindenképpen kapcsolatban szeretnénk maradni egymással.

Hiszen valóban olyan szép és gyönyörűséges egyetértésben, egymást segítve és erősítve élni! Akár itthon, akár szélesebb körben is, a Kaiserswerthi testvéri közösségben.

Kérem Istentől mindannyiunk hétköznapjaira is ennek a pünkösdi lelkületnek az áldását.

Görög  Hajnalka

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

A Fébé-család valamennyi kedves tagjának az alábbi Túrmezei Erzsébet verssel kíván Áldott Pünkösdi Ünnepeket egyesületünk vezetősége.

Túrmezei Erzsébet – Pünkösd után

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Fébé Család!

2021. április 20-án vettünk búcsút Füzesi Pálné, Zsuzsikától, akit türelemmel viselt hosszú betegsége után, életének 83. évében szólított magához Urunk.

Zsuzsika, aki hosszú évtizedeken át hűséges tagja volt a Budapest Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközségnek a Fébé újraindulása óta rendszeresen látogatta a diakonissza testvéreket, részt vett a piliscsabai konferenciákon. Jólesően emlékezünk vissza odaadó, szeretettel teli megvendégeléseire ezeken az alkalmakon. Belülről fakadó derűvel, Isten iránti bizalommal és hűséggel, valamint az emberek iránti odaadó szeretettel élte sokszor nem könnyű életét.

Búcsúztatóján Szeker Éva rákoskeresztúri evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét:

“Légy hű mindhalálig, és én neked adom az élet koronáját.” Jel. 2.10.

Isten szeretete, amely Füzesiné, Zsuzsika életét kísérte, maradjon vele az örökkévalóságban is!

Emlékét megőrizzük.

Hírleveleinkben meg szoktunk emlékezni tagjaink életéről és elhunytukról.Kérjük, hogy segítsék a méltó megemlékezéseinket azzal, hogy értesítenek bennünket ezekről, mivel nem minden társunk eltávozása jut tudomásunkra. Köszönjük.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉTI CSEND

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.

Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!

Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még… és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

MÁRCIUS TÚRMEZEI VERSE

Ez a megzenésített  vers most különösen időszerű mindnyájunknak…

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

https://youtube.com/watch?v=GsDxYb1c9yY&feature=share

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Jézus az én bizodalmam,

Örök életre vezérem.

EÉ 369,

Szomorú szívvel értesítjük, hogy Marschalkó Gyuláné                                                               (szül. Szentirmai Anna)

2020.12.19-én, életének 90.évében, türelemmel viselt szenvedés után hazatért mennyei Urához.     Gyászolják: A szegedi, budapesti, németországi, ausztriai, kanadai rokonok és gyülekezeti testvérek, ismerősök.

Búcsúztatása 2021.02.13-án szombaton 11 órakor lesz  a Rákoskeresztúri Evangélikus Templomban.      Ezt követően urnájának elhelyezése a gyülekezet urnatemetőjében  történik.

” De én az Urat várom,                                                                                                   a szabadító Istenben reménykedem.”

1Mik7,7

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született. Ez évben is megemlékezünk róla sírjánál a csömöri temetőben.

Erzsébet testvér egész életében Krisztus szolgálatát tartotta küldetésének. Erről így vallott az alábbi költeményében:

 

Túrmezei Erzsébet ~ Szolgálat útja

‘Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak,

és nagy bátorságot nyernek a Jézusba vetett hit hirdetésére.’ (1Timóteus3:13)

Dicséri áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam;
Amit Ő művelt én velem, Amit Ő végzett rajtam,
Azt némán el nem hallgatom; Ki jártam könnyes utakon,
Csodáit zengem vígan, Hirdetem boldogan.
Rég koldus voltam, úttalan, Jézusban kincset leltem!
Utamnak drága célja van, Betölti fénnyel lelkem:
A kincset széjjelosztani, És Róla jó hírt mondani!-
Szolgálat boldog útja, Szent küldetésem ez.
Szolgállak téged szüntelen, Jézusom, fénylő Hajnal,
Törölve fájó könnyeket, Harcolva búval-bajjal,
Míg utam Hozzád el nem ér, Hol nincs árnyék, eltölt a fény

Mert színről színre látom Tündöklő arcodat.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Túrmezei Erzsébet:

Újévi kérés

„Isten erejével a mázsás teher könnyű,
mint a szalmaszál – nélküle mázsás
súly a szalmaszál is.”

Luther

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek Nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket,
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Az Ige testté lett, közöttünk lakott
és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1, 14)   Karácsonyfa
Prőhle Károly egykori teológiai professzor mondta egyszer állítólag, hogy János evangéliuma prológusáról az újszövetségi teológusok egy szemeszteren át szoktak előadásokat tartani. Karner Károly pedig „csodálatos mélységű, titokzatos, kimeríthetetlen tartalmúnak” írja magyarázatában az előszót, amely eredetileg liturgikus himnusz lehetett az őskeresztyének istentiszteletén. Jánosnál Jézus születésének részletes története kimondatlanul húzodik meg a sorok mögött, mintha a mindenki tudná mi is történt, de az inkarnáció nagyszerűségét az énekelt himnusz filozófikus és költői képeivel ragadaghatják csak meg.
Szombathelyen minden évben, 24-én este tizenegykor kezdődik a karácsonyesti istentisztelet. Hossszú évekkel ezelőtt vezettük be a délutáni családi mellé ezt a csodálatos úrvacsorás istentiszteletet. Persze, mint minden, ami egyházunk liturgikus megújúlásávala kapcsolatos, hangoskodó ellenlábasokat is szült, de évről évre egyre többen érkeztek, és ma már elmaradhatatlan része az istentiszteleti életnek. Éjfélkor megszólal a harang, a lelkész csendet tart néhány másodpercre az igehirdetés közben, és ádventből átlépünk karácsonyba; az éj csendjében ünnepeljük az úr szent vacsoráját: Az Ige testté lett, közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét.
Felcsendül az ősi gregorián doxológiai, amely minden vasárnap karácsony ünnepére emlékeztet: Dicsőség a magasságban Istennek – zengik az angyalok. Az egész kozmosz dicsőíti a Szentháromságot és ebbe a kórusba kapcsolódik be énekünk, és megerősödünk a hitben – „Ilyenkor decemberben”.
Az észak-amerikai evangélikusok énekeskönyve teles-tele van gyönyörű modern képekkel és szimbólumokkal. Az ádventi koszorúból kihajt az életfa, amelyen a díszek a Szentírás nagy alakjai, mint Ádám és Éva, Nóé, Mózes, Dávid és Keresztelő János. Ő a felső ágon áll, és nem csak prófétált Krisztusról, hanem tanúvá is lett a Jordán a partján. Minden felett pedig ott ragyog a betlehemi csillag, amely fényével beragyogta a felhőtlen eget és földet, és vezette a pogány mágusokat a jászolhoz.
Áldott karácsonya legyen minden kedves FÉBÉ tagnak és testvérnek! Nehéz időket élünk, de a csillag fénye, János titokzatos himnusza és az alábbi Thándor Márk vers által a Szentlélek Isten a dicsőitő kórusba von, hogy az ünnep, amelyet megszentelünk – megszenteljen minket.
Advent
Illópárlat a tálban,
Mécs az asztalon,
Havas utak fölött
Száll a fény,
Angyalszárnyakon.
Hirdeti a létét,
Mutatja az utat,
Emberi múltammal
Szemem,
Csillagot kutat.
Kinyitom kapumat,
Hadd menjen, mi
Nyugalmat itt nem lel,
Betér a jászol s
Egy szellő reám lehel.
Nincsen földi kincsem,
Erényem kevés,
Mindenem, mim lehet,
Leteszem e jászol elé.
Még gőzölög a tál,
Ég a mécs,
Köszönt ez Adventi éj:
Fénnyel telt téli sötét.
A Misztrál együttes megzenésítette a verset, és ezen az oldalon a videó is megtekinthető:
Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, FÉBÉ elnök
Görög Hajni imádságra hív minket:
Túrmezei Erzsébet: Adventi imádság
Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm
Neked engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken
követhetlek Téged!
Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!
Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm
átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm
felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére; hogy
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!
Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád
tartoznak ma és mindörökké! Ámen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
Megszomorodott szívvel, de a teremtő Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hűséges Fébé tagunkat, a tavaly előre ment Marschalkó Gyula evangélikus lelkész özvegyét, hogy Marschalkó Gyuláné született Szentirmai Anna röviddel 91. születésnapja előtt, 2020. december 19. hajnalban otthonában csendesen elaludt. A feltámadás reménységében búcsúzunk kedves szerettünktől. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Temetéséről később intézkednek.

Evangélikus énekeskönyvünk 454. énekével gondolunk Anni nénire:
“ Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért: Ó, Jézus, áldva légy e szentekért! Halleluja! Halleluja! Halleluja!”
Görög Hajnalka

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Fébé Család!
Ismét elkezdődött egy új egyházi esztendő. Ádvent van. Eljövetel ünnepe.
Idén nagyon másképp készülünk Karácsonyra, de készülünk. Az Úr jön! Talán éppen most, a bizonytalanság, aggodalmak, nehézségek közepette hallhatjuk meg igazán szívünk mélyén a bíztató hangot: Ne félj!
Habár a jelenlegi körülmények miatt személyesen egyelőre nem jöhetünk össze, lélekben mégis együtt lehetünk.
Túrmezei Erzsébet testvér ünnepi találkozóra hívó versével kívánok Fébé családunk minden kedves tagjának áldott ádventi készülődést!
Szeretettel,
Görög Hajnalka
Találkozó a jászol mellett
Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind-mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
a Királynak, aki lejött közénk,
s nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!
Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.
Győzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem.
Ajánlom még az alábbi videót:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Újra megjelent Túrmezei Erzsébet összes verse és prózája!

Az öt kötet egyben megvásárolható: 15 000 Ft + postaköltség.

              

Rendelését küldje e-mailben a   febe.egyesulet@lutheran.hu   címre!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Örök élet vasárnapjának hetében

Ének: https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek493.htm

Ige: Jel 7, 9-17

9Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!
11Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent 12ekképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké! Ámen!
13Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? 14Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. 15Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. 16Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, 17mert a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.

Weöres Sándor: Örök pillanat (részlet)

… Mint fürdőző combját ha hal

súrolta és tovalibbent –

így néha megérezheted

önnön magadban Istent:

 

Fél – emlék a jelenben is,

és később, mint az álom.

S öröklétet ízleled

még innen a halálon.

 

Weöres gyönyörű verse, a 493 evangélikus énekre írt 140. Bach kantáta (https://www.youtube.com/watch?v=DqZE54i-muE&ab_channel=NetherlandsBachSociety) és Polgár Rózsa Kossuth díjas textilművész oltárképe (Christus victor quia victima)

segít minket a Jelenések könyvében elénk táruló állandóan zajló mennyei istentisztelet liturgiájához csatlakozni. Igen, mert ez történik, ahányszor a Szentháromság nevében együtt imádkozunk, énekelünk, Isten igéjét olvassuk, hallgatjuk és a szentségeket élvezzük. Az egész teremtettség, a látható és láthatatlan világ arcra borul Isten trónusa és a Bárány előtt. Megjelenik a fehér ruhába, albába öltözöttek serege, akik a Bárány vérében mosták fehérre ruhájukat, és a Bárány elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Micsoda freskó és ikon, amelyen keresztül nem mi ragadjuk meg a titkot, hanem a titok ragad meg minket, ahogy Jánost Patmosz szigetén. Bach zenéje, Weöres költészete és Polgár Rózsa öltésekbe és csomókba álmodott hitvallása is a szakrális művészet remekei közé sorolandó, amelyeken keresztül megérint minket a Mindenség és megízlelhetjük az öröklétet még innen a halálon.

Az egyházi év utolsó vasárnapján, az „elaléltak” vasárnapjának hetében mindig emlékezünk azokra a szeretteinkre, akik a mögöttünk hagyott egyházi évben kerültek „túl a halálon”. A jelenések könyve betűkből, szavakból és kozmikus képekből álló fejezetein átsejlik a fényességbe öltözött kereszt képe, amely az értünk meghalt, de feltámadt, élő Úr Jézus Krisztus jele. A Bárány, aki magához emeli övéit és egykoron a színről színre látás és a viszontlátás ajándékát adja. Utóbbiról még a hitben járó ember is hajlamos megfeledkezni, pedig elhunyt szeretteink felől ne legyen aggodalmunk, hisz – ahogy egy szép német evangélikus ének (Arno Pötzsch) szövege kifejezi:

„Du kannst nicht tiefer fallen
als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen
barmherzig ausgespannt.

Nem zuhanhatunk mélyebbre, mint Isten irgalmasan széttárt üdvözítő karjába. Micsoda kép! Igen, ott megtartatunk; bár a Titok titok marad innen a halálon, de megragadottan, nagy reménységgel vallhatjuk, hogy együtt az előttünk jártakkal a fehérruhások seregében dicsőíthetjük majd Istent. Nem lesz könny, és a Bárány, mint Jópásztor vezet minket az élet vizének forrásaihoz.

Imádkozzunk!

Meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor az elmúlt egyházi esztendőben elhunyt FÉBÉ tagjainkról Finta Andrásné szül. Kürtösi (Kolbenhayer) Irénről, és Joó Jánosné szül. Boszágh Máriáról emlékezünk imádságban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál.

Testvérünket bűnbocsátó irgalmadba ajánljuk emberi gyarlóságaival együtt. Végső napodon támaszd fel őt üdvösséged örömére, de cselekedjél vele kegyelmed és akaratod szerint.

A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess Szentlelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel. Ámen.

 

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban +. Ámen.

 

Gregersen-Labossa György

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

November 21-én verőfényes napsütésben keltünk útra Gödöllőre a Fébé család képviseletében, hogy 93. születésnapján felköszöntsük Tornyos Mária diakonisszatestvérünket.

Gregersen-Labossa György, egyesületünk lelkész elnöke, Veperdi Zoltán nyugalmazott Fébé lelkész és jómagam, e sorok írója örömmel készültünk erre az alkalomra. Mária testvér kedvesen fogadott minket barátságos otthonában. A nappaliban rögtönzött kisoltár körül foglaltunk helyet a jelenleg előírt biztonsági előírások (kézfertőtlenítés, maszkviselése) betartásával.

Az útmutató aznapi Igéi alapján hangzott az evangélium: a vége felé közeledő egyházi esztendőre és Mária testvér hosszú életére visszatekintve is elmondhatjuk, hogy Isten kegyelme és nagy szeretete vett és vesz körül minket nap mint nap. Ezért adunk hálát, és dicsérjük az Ő szent nevét. Ezen a szép ünnepen hálát adtunk Mária testvér szolgálatban gazdag, tartalmas életéért.

Fiatal lányként, 1946. október 31-én lépett be a diakonisszák közé növendéknek, Túrmezei Erzsébet testvér indítására. Mindössze öt évet tölthetett az Anyaházban és a piliscsabai Béthelben diakonisszaként, különféle szolgálatokat végezve. A diakonissza rend 1951-ben történt feloszlatását követően hamarosan Gödöllőre került,elvégezte a Egészségügyi Szakiskolát, és 26 éven keresztül – nyugdíjba vonulásáig -csecsemőgondozó nővérként dolgozott. Mária testvér buzgó tagja a gödöllői evangélikus gyülekezetnek, ahol hosszú éveken át presbiter is volt. A rendszerváltás után egy igen hasznos szolgálatba fogott: adományokból begyűjtött ruhákat, cipőket, mindenféle használati tárgyat oszt a rászorulóknak. A mai napig lelkesen végzi ezt a munkát.

Az áhítatunk úrvacsora osztással zárult. Mária testvér kedves énekével, az “Elfogadtál és elhívtál” kezdetű 475. számú énekünkkel zártuk házi Istentiszteletünket. Ezek után terített asztal mellett köszöntöttük az ünnepeltet, akinek Gertrud Heublein berlini nyugalmazott főnökasszony jókívánságát is tolmácsoltam.

Görög Hajnalka

Fébé társelnök

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mártonok ünnepe – „non recuso laborem…”

397.november 11-én temették el a korai keresztyénség egyik legnagyobb nyugati alakját, Tours-i Szent Márton püspököt a szépséges Loire menti városban. 1483. november 10-én pedig a szász-anhalti Eisleben városában a Luder családban (Luther) megszületett egy gyermek, akit a szent oltalmába ajánlva, éppen a negyedik században élt szentről neveztek Mártonnak.

Szombathelyen két évtizede november második hetében az evangélikus templomban Mártonok ünnepét tartjuk. Míg az iskolások lampionokat készítenek és felvonulnak a templomba, addig a gyülekezet hálaadással gondol Savaria szülöttére, a pogány római katonacsaládsarjra, a 316-ban született Mártonra, aki később a nyugati keresztyénség nagy tanítója és hitvédője lett. Ugyanakkor hálaadással gondolunk Luther Mártonra is, aki a 16. századi reformációban az egyház Urának áldott eszközévé és az egyetemes egyház nagy tanítójává lett. Két Márton, akiknek neve a római harcos isten, Mars nevéből származik. Két harcos és állhatatos ember, akik más korban, de ugyanannak az Úr Jézus Krisztusnak szolgálatában állt. Szent Mártonra még úgy is tekintünk, mint a diakónia ikonjára, hisz ifjú korából fennmaradt a történet, hogy katonaként 335-ben, Amiens városa kapujában a szinte mezítelen koldust meglátva irgalmasságot gyakorolt és értékes katonai köpenyét kardjával vágta el, hogy betakarja a vacogó embert.

A történet folytatása még tanulságosabb a diakóniai szempontjából: „A következő éjszaka Márton mély álomba merült… Majd hirtelen erős fény világította meg az arcát. Márton azonnal felismerte Krisztust, aki a koldusnak adott fele köpenyébe burkolózva közeledett felé. … Majd hallotta, hogy Krisztus az angyalokhoz fordulva így szólt mennydörgő hangján: Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen”. Az Úr saját szavára emlékeztetett e mondat: „Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.” Mt 25, 45

A katekumen megkeresztelkedett, és Krisztus katonájaként élt, míg Gallia Tours városának népe – a legenda szerint – a gágogó libák óljába menekült Mártont kiragadva, püspökké választotta. Visszatért még egyszer a Pannóniába, Savariába, ahol megkeresztelte édesanyját, de menekülnie kellett, mert ariánus, azaz szentháromságtagadó hívőket talált szülővárosában, akik rátámadtak az igazhitű Mártonra. Márton a változó világban, amikor az egyház a trón közelébe került, és felütötte fejét a tévtanítás is; a hit védelmezője, betegek gyógyítója, az Ige hirdetője, az egyház tanítója és püspöke volt. Halálára készülve mondotta: „non recuso laborem”, vagyis nem vonakodom attól, hogy munkálkodjam értük. Nem vonakodom. Luther jelszava is lehetett volna, aki nem vonakodott a Szentírás doktoraként felemelni szavát 95 tételben a bűnbocsájtó cédulák helytelen gyakorlata ellen.

Nem vonakodott 1520-ban a medici fiú, X. Leó pápa átokbulláját nyilvánosan elégetni, majd Wormsban, az akkori világi hatalmasság, V. Károly császár előtt kimondani: „Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel meg nem győznek, mert én a Pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és saját magukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győzve lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Ezért nem akarok semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten segítsen meg engem! Itt állok és nem tehetek másképp! Isten segíts, Ámen!”

„Nem vonakodom, hogy munkálkodjam” – mondták a Mártonok, akik az egyetemes egyház nagy tanítói voltak, így november második hetében méltó, hogy hálát adjunk munkálkodásukért.

2016-ban Márton születésére emlékezett Európa, így Szombathelyen is számos ünnepség zajlott. Egy évvel később pedig a Reformáció500 programjai következtek. 2016 novemberében a szombathelyi egykori Isis szentélyben kialakított múzeumban Mártonok konferenciát szerveztünk, amely egyszerre volt a Szent Márton év zárása és a Reformáció500 nyitánya az evangélikus gyülekezetben. A Weöres Sándor Színházban 2016-ban a Szent Márton év alkalmából drámapályázatot írt ki a város és a Szombathelyi Egyházmegye püspöke. A győztes darabot a színház bemutatta, amelyet Szombath András írt Köpenyeg és palást címmel. E drámában hangzik Márton püspök egy mondata, amely – a feljebb idézett latin sorhoz hasonlóan – Luther ajkán is elhangozhatott volna: „A helyes utat megmutatni, a tévutakra felhívni a figyelmet, egyszerre lenni Isten magvetőjének és Isten madárijesztőjének, ez az én dolgom.”

2020-ban az európai keresztyénség két nagy alakjára emlékezve, vegyük komolyan e sort, mert magvetésre, útmutatásra és a károkozók elriasztására ma is nagy szükség van a világban és az egyházban!

Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész

Forrás: Alain Pastor: Szent Márton élete (Szombathely, 2015. Szülőföld Kiadó)

Szombath András: Köpönyeg és palást – dráma két felvonásban (Weöres Sándor Színház (kézirat) – Szombathely 2016

Képek:

Saint Martin, stained lass window in the church of St. James the Greater in Porto Azzurro, Elba, Italy-saint-martin-glasfenster-in-der-kirche-st-jakobus-der-Ältere-in-porto-azzurro-elba-italien

csm_glas1_78dddeb0ae

Luther glasfenster

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Reformációra Túrmezei Erzsébet versével is emlékezzünk:

Túrmezei Erzsébet:

 Nem tehetett másképp!

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangélium!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bűnbánat nélkül nincsen bocsánat!
Ha látta volna már,
hogy 95 tétele,
mint vihar süvítő szele,
söpör végig országokon, világon… –
ha látta volna a nyomában támadt
viharos zivatart, –
s mint vérfagyasztó vízió
szemébe lobbant volna máglyák lángja,
gályarabság és inkvizíció:
vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása
Nem hullott volna ki csontos kezéből
Tételszögező, súlyos kalapácsa?!
Lehet… Ha nem a Hatalmas keze
vezette volna
tételíró kezét,
Akivel ellenkezni kárhozat,
Aki előtt csak térdre hullni jó…
Lehet… ha nem a Hatalmas szava
mondta volna: Legyen:
Világosság és reformáció!
Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
útnak indul, és századokon átlép.
Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Körlevél a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület tagságának

Írta: Gregersen-Labossa György elnök

Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! …Fáradozzatok annak a városnak a jólétén ….!

Jer 29, 5

Kedves Testvérek!

Örömmel köszöntök minden FÉBÉ tagot ezzel a néhány sorral, amely nem helyettesíti a személyes találkozást, de e nehéz időkben mégis életjelként szolgál az egyesület vezetőségétől.

Kiragadott ige olvasható Jeremiás próféta könyvéből, de lényeg benne van, amit egy diakóniai egyesület tagsága hitvallásként is hirdethet. Magyarországon sokat hallani a civil kurázsiról, de kevesebbet ennek keresztyén megfelelőjéről. Kurázsi azt jelenti, hogy bátorság és elkötelezettség, és a civil kurázsi alatt a társadalom a polgárok önszerveződését, az alulról jövő kezdeményezésre épülő munkát a közjóért és nemes célokért érti. Keresztyén kurázsi pedig olyan munka vagy mozgalom, amely az egyház építésére szerveződött emberek egyesülése, hogy közös céljaikat Isten dicsőségére és a közjóért végezzék. A tizenkilencedik századi belmissziós mozgalom egyletek és alapítványok ezreit indította útnak, amelyre épül a mai napig a német evangélikus diakóniai. Ennek az áldott mozgalomnak gyümölcse volt a múlt század első felében hazánkban is bimbózó, majd virágzó diakonissza közösségek létrejötte, így a FÉBÉ is.

A FÉBÉ mai állapota olyan, mint egy szebb napokat látott park közepén álló öreg, nemes kúria, amelynek ódon falai őrizik a dicső múlt emlékeit, de a vakolat hámlik, a tetőt megkezdte a szél, és a termek is kopottasan várják a lakókat. A ház szilárd alapokon áll, bár a történelem vihara megtépázta, de korántsem lebontásra ítélt építmény. Hasson bíztatásul Jeremiás szava a fogságban lévő néphez: Építsetek házakat és lakjatok bennük!

Jelentjük, hogy elkezdődött a „FÉBÉ ház”, az egyesület építése, új utak keresése. Az egyesület vezetőségével egyetértésben három+1 fontos feladatot jelöltem ki a közeljövővel kapcsolatban.

Kezdjük a plusz eggyel, mert ebben az esetben még a romeltakarítás zajlik. Ez pedig az Alapítvány, amelynek rendbetételébe fogtam, mint kuratóriumi tag, és remélem, hogy a következő levelemben, vagy a közgyűlésen már Tomcsányi István elnök úrral egy megújult és rendezett alapítvány jövőjéről számolhatunk be.

A FÉBÉ előtt három olyan feladat áll, amelyre szeretnénk hangsúlyt fektetni, és ezzel az egyesületi életet is felfrissíteni:

  1. Túrmezei Erzsébet szellemi örökségének ápolása, gondozása. Az utóbbi hónapokban számos megkeresést kapunk előadóktól, gyülekezetektől, társegyházaktól, hogy engedélyt adjunk Túrmezei versek használatához. Nagy örömmel tesszük ezt, de egyben felelősséget is ró ránk, hisz mindez azt jelenti, hogy Túrmezei vallásos költészete – néha más felekezeteknél még inkább – hat és jelentősége van ma is. Túrmezei költészete és a diakonisszák lelki öröksége a FÉBÉ Egyesületé, ezért óvni, gyarapítani és terjeszteni kell. Ezzel kapcsolatban a könyvkiadás, egyéb nyilvánosság keresése, egyházi iskolák bevonása stb. fontos lesz. Ugyanakkor a diakonisszák emlékének őrzése is feladatunk, vagyis iratok, tárgyak és emlékek gyűjtése. Egyházunk gyűjteményeinek vezetőivel megegyeztünk, hogy a FÉBÉ Egyesület név alatt az eddig felhalmozott iratokat és tárgyi emlékeket gondozzák és kutathatóvá teszik. A Túrmezei szellemi kincs és a diakonissza örökség ápolásában Görög Zoltánné, Hajnalkára számítok, de minden kedves FÉBÉ tag vagy szimpatizáns segítségére is szükségünk lesz a munkában.
  2. Madocsai Dániel testvérünk a segítő szolgálat terén és az adminisztrációs munkában jeleskedik. Az a tervünk, hogy a Budai Evangélikus Egyházmegyéből kiindulva, de később kiszélesítve a kört, segítsük a gyülekezetekben működő, vagy szervezendő önkéntes diakóniai csoportokat. A FÉBÉ képzéssel, tárgyi segítséggel, és egyéb módon állhat e beteg, idős, kórház, hajléktalan stb. látogató csoportokhoz. A cél, hogy FÉBÉ csoportként működjenek és hálózatba szervezve alakuljon a munka.
  3. Diakóniai szolgáló közösség. A MEE diakóniájában több száz elkötelezett evangélikus munkatárs és még több önkéntes munkálkodik. Az egyház törvénye lehetővé teszi a püspöki felhatalmazással végzett diakónusi szolgálat felépítését, és a diakónusok (diakonisszák) szolgáló és lelki közösségének megszervezését. A FÉBÉ küldetése volt mindig, hogy „anyaházként”, vagyis a szolgálatba elhívott testvérek háttérszervezeteként működött. Ezt a funkciót szeretnék a mai körülményekhez igazítva kialakítani, és a FÉBÉ tagságot a majdani szolgáló közösség tagjaival is bővíteni. A cél első körben az evangélikus diakóniában dolgozó elkötelezett (úrvacsorai közösségben élő) munkatársak megnyerése, képzése és kiküldése, majd a gyülekezeti önkéntes csoportok tagjai felé is megnyitnánk a diakónussá válás útját. A képzésben az újonnan alapított EHE Diakóniai Képzési Központtal kötünk együttműködési megállapodást.

 

Mindezek alapján Isten gazdag áldását kérem a FÉBÉ család minden tagjára, és lelkészként, vagy egyesületi elnökként minden tagunk rendelkezésére állok, ha valamilyen segítségre, tanácsra, vagy szolgálatra szorul. Éljenek vele!

 

Erős vár a mi Istenünk!

Gregersen-Labossa György lelkész, egyesületi elnök

+36-20-824-6223

labossa72@gmail.com

Kedves Testvérek! Fébé tagok, támogatók!

Bár a Covid vírus helyzet miatt elmaradt a szokásos tavaszi taggyűlésünk, de az új elnökség folyamatosan dolgozik, és új tervekkel készült, hogy most ősszel megtartsa az elmaradt taggyűlést!

A kialakult helyzet sajnos újabb halasztásra kényszerít minket, de reméljük, hogy a vírus helyzet elmúltával minél előbb találkozunk személyesen!

Vigyázzanak magukra, inkább maradjanak otthon!

Kérjük lélekben és imádságban hordozzák egyesületünk életét, hogy terveinket meg tudjuk valósítani!

Kérjük, látogasson el a www.febeegyesulet.hu oldalra, ahol már néhány frissítést megtettünk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Rendkívüli tisztújító taggyűlésünket 14 fő részvételével 2019.10.29-én tartottuk meg.

A taggyűlés a tervek szerint lezajlott:

Az áhítatot Gregersen-Labossa György tartotta, közös ének és imádság után az alapszabály módosítás formasága következett, Dr. Benkő Ingrid előkészítése után, melyet az ismét változó Ptk. miatt kellet véghezvinni, a tagság a változást jóváhagyta, egyhangúan megszavazta.

Az új elnökség megválasztása:

Gregersen-Labossa György lelkész elnök

Görög Zoltánné Hajnalka elnökségi tag

Madocsai Dániel elnökségi tag

Az elnökséget is a tagság egyhangúan megszavazta.

Egyebek napirendi pont része volt Sztojanovics András és neje köszöntése, kis ajándékkal köszöntük meg munkájukat, és kívántuk nekik szép nyugdíjas éveket a Mátrában. ( Januárig András még lelkészként szolgál a Sztehlo Gábor Szeretetszolgálatnál.)

Énekkel és imádsággal búcsúztunk a tavaszi viszontlátás reményében.

Kérem a testvéreket ha még nem tették meg, like-olják Facebook oldalunkat!

www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Marschalkó Gyula temetésére –  Szeverényi János jóvoltából – együtt tudunk emlékezni:

Búcsúztunk, a találkozás reményében, Marschalkó Gyula evangélikus
lelkésztől.
Gyula bácsi 98 évet élt, ebből 71 évet házasságban.
A hit, szolgálat és az evangelizáció embere volt.
Azt hagyta meg, hogy a temetésén ne róla, hanem Krisztus evangéliumáról
legyen szó.
Életrajzát Zászkaliczky Pál olvasta fel a rákoskeresztúri templomban
Elénekeltük Gyula bácsi egyik szép és igaz énekét.( Ev. Énekeskönyv 272 )
Ez összefoglalja hitét.
Hálásak vagyunk életéért.
„Az igaznak emlékezete áldott.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fájó  szívvel, és a feltámadás reménységével tudatjuk a Fébé családnak, és mindazoknak akik ismerték,  hogy régi hűséges tagunk Marschalkó Gyula evangélikus lelkész, 2019. szeptember 13-án reggel, életének 98. évében elhunyt .

Emlékezzünk rá azzal az énekkel, aminek szövegét ő írta:

Jöjj, Jézus népe! Menjünk mind elébe!
Egy szívvel, szájjal áldjuk Megváltónkat!
Ha egy a szívünk, szánk is együtt szólhat,
Jöjj, Jézus népe!

Ő mindnyájunkért ontott ártatlan vért:
Egybeköt minket Jézusunk keresztje.
Dicséretét hát ajkunk együtt zengje!
Jöjj, Jézus népe!

Ha ketten, hárman igében, imában
Itt vagyunk együtt Jézusunk nevében,
Ö velünk van, hogy Lelke bennünk éljen.
Jöjj, Jézus népe!

Mind hulljunk térdre Jézus nagy nevére!
Minden nyelv vallja: Úr ő mennyen-földön,
Az Atya Isten benne dicsőüljön!
Jöjj, Jézus népe!

(Evangélikus énekeskönyv 272. éneke | Marschalkó Gyula 1921–2019)

Forrás:https://www.evangelikus.hu/marschalko-gyula-gyaszhir

MARSCHALKÓ GYULA

Rákoskeresztúron született 1921. december 26-án.

A Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karán 1945-ben szerzett lelkészi diplomát. 1945-1947-ig Szegeden, 1947-1948-ig Budapest-Kelenföldön segédlelkész. 1948-1955-ig Mezőhegyesen lelkész. 1955. októberétől a vecsési evangélikus egyházközség lelkésze. Ekkortól élt Vecsésen. Irányításával épült az új evangélikus lelkészlakás (1962), és az új evangélikus templom is (1971). Megszervezte és vezette a reformátusokkal közös egyházi énekkart. Minden felekezet lelkészével jó kapcsolatot ápolt.

Nyugdíjazása után Rákoskeresztúron telepedett le. Utódja Rezessy Miklós evangélikus lelkész hívására gyakran jött el Vecsésre előadást tartani október végén, a reformáció ünnepe előtt a helyi evangélikus és református hívekből álló hallgatóságnak. Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték és igazi lelkipásztorként emlegetik még ma is a Károly utcában.

Forrás:http://www.vecsesikonyvtar.hu/index.php/kikicsda/item/1698-marschalko_gyula

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Csodák pedig ma is léteznek!

Az elmúlt héten egy németországi diakonissza konferencián vettem részt, ahonnan péntek este, müncheni csatlakozással kellett visszarepülnöm Budapestre. A jegyemet egy megbízható, régi partnerként ismert utazási irodán keresztül szereztem be. Mindeddig semmi gondom nem volt velük. Most azonban elbizonytalanodtam az átszállási időt illetően, mivel az már az odaúton igen szorosnak bizonyult a nemzetközi és a helyi járat között. Visszafelé szerettem volna elkerülni az esetleges kényelmetlenséget, ezért megpróbáltam segítséget kérni az utazási iroda munkatársától. Ő minden igyekezete ellenére sem tudott másik járatra helyet találni számomra. Biztosított azonban arról, hogy a légitársaság szavatolja a csatlakozások elérhetőségét, tehát nincs okom aggodalomra. Bevallom, én mégis szorongtam egy kicsit, amikor elindultam Münsterből Münchenbe. Német kolléganőim kedvesen bíztattak a búcsúzáskor, hogy imádkoznak azért, hogy baj nélkül, időben hazaérhessek szeretteimhez.

A belföldi Lufthansa gép eleve kis késéssel érkezett meg a müncheni reptérre. Akkor értünk földet, amikor a repülőtér jóval távolabbi részén a budapesti járathoz már megkezdődött a beszállás. Tranzit busszal a főépületbe, hosszú mozgólépcsőn fel, majd le, épületek közötti vonattal a kiírt kapuhoz – mindez annyi időt vett igénybe, hogy fizikai képtelenség volt elérni a budapesti gépet. Már a buszban feladtam, hogy sikerülni fog.  Már csak amiatt igyekeztem mégis a megjelölt kapuhoz, hogy megérdeklődjem, hogyan tovább. Reményvesztetten beszálltam hát az ingázó vonatba egy kétségbe esett idősebb német hölggyel, aki szintén Budapestre utazott volna. Felajánlottam neki, hogy együtt járjunk utána, mit tehetünk.

Ekkor vettem észre, hogy az egyébként üres vonatban rajtunk kívül még valaki állt a sarokban. Egy Lufthansa egyenruhás tiszt volt. Hozzálépve megkérdeztem, mi a teendőnk most, hogy itt kell éjszakáznunk a repülőtéren. Szakavatott szemmel átnézte az útiokmányaimat, majd telefonálni kezdett. Közben megérkeztünk a kijelölt folyosóhoz. A vonatból kiszállva elvette idős, nehezen mozgó útitársam kézipoggyászát és intett, hogy kövessük. Futólépésben értünk a 27-es kapuhoz. Útközben szelíden rám mosolygott és így szólt: most már nincs okuk az izgalomra, maguk nélkül nem száll fel a gép!

A kapuban már vártak ránk. Egy kedves steward azonnal átvette a csomagjainkat, és amíg titokzatos segítőnk visszafordult a lassabban odaérkező hölgy elé, a következő megjegyzést tette: “Ugye tudja, hogy nagy szerencséjük volt ma este?! A legmagasabb beosztású igazgatónktól kértek segítséget, a főnökök főnökétől! Az ő utasítására kellett feltartóztatnunk a már indulásra kész gépet. Ilyesmi nem történik ám mindennap!”

Az időközben visszatért főnöknek sietve ekképpen mondtam köszönetet: Tudja, uram, Ön ma este egy igen magas szerepet töltött be! Ön volt az én Őrangyalom, akinek a segítségéért többen imádkoztak. Én ugyanis egy egyházi konferenciáról jövök, ahol ezzel az ígérettel búcsúztattak. Hazatérve pedig elmesélem ezt a hihetetlen történetet még a püspökünknek is!

“ Köszöntöm hát a püspök urat, és jó utat kívánok!”- kiáltotta utánam mosolyogva az én reptéri őrangyalom.

A mintegy száz főnyi utas türelmesen várta, míg mi, késve érkezők is elfoglaltuk a helyünket, majd a Budapestre tartó repülőgép negyedórás késéssel kigördülhetett végre a kifutópályára.

A szívem csordultig volt örömmel és Isten iránti hálával. Visszhangzott bennem az aznapi útmutatói ige:

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Zsolt 91.11.

Ferihegyre szerencsésen megérkezve taxiba ültem. A barátságos sofőr udvarias kérdésére, hogy utaztam, elmeséltem a velem történteket, majd idéztem az útmutatói igét is. Mielőtt kiszálltam az autóból, a fiatalember így szólt: “Köszönet az elmondottakért! Ezek szerint vannak még csodák!”

Görög Hajnalka

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk a diakonisszák emlékére készült filmet:

https://www.mediaklikk.hu/video/evangelikus-riportok-2019-02-10-i-adas/#

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Elbúcsúztatták a Fébé anyaház utolsó diakonissza lakóját

A képes eredeti az alábbi linken olvasható:

https://www.evangelikus.hu/major-erzsebet-bucsu

Szöveg: Görög Hajnalka

Budapest – Amint arról korábban hírt adtunk, 2018. december 18-án, életének 96. évében elhunyt a Fébé evangélikus diakonissza-anyaház utolsó lakója, Major Erzsébet testvér. Búcsúztatására január 16-án került sor az otthon kápolnájában.

A gyászistentiszteleten részt vettek a hozzátartozókon kívül néhányan a ház, valamint a szomszédos lelkészotthon lakói és munkatársai közül, Fébé egyesületi tagok és dr. Fabiny Tamás elnök-püspök. Major Erzsébetéletrajzát és Gertrud Heublein németországi nyugdíjas diakonissza testvér búcsúszavait Görög Hajnalka főnökasszony ismertette.

Ezután következett Veperdi Zoltán nyugalmazott Fébé-lelkész igehirdetése, melyből az alábbiakban idézünk:

Mindenható Istenünk szép, hosszú élettel ajándékozta meg Major Erzsébet testvérünket. Elmenetele azért is megrázó számunkra, mert ő volt az utolsó diakonissza a Fébé anyaházban. S most, hogy már nincs közöttünk, egy korszak mindenképpen lezárult, nemcsak a Fébé és az egyház történetében, hanem a mi életünkben is.

Ravatalánál Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből olvastam Istenünk vigasztaló igéjét: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”(Róm 8,14) Itt kell elmondjam, hogy ez az ige hangzott el 1950. november 19-én a pesthidegkúti evangélikus templomban is, ahol Zulauf Henrik Fébé-lelkész Major Erzsébet testvért társaival együtt rendes diakonisszává avatta. S itt arról is szólnom kell, hogy Erzsébet testvér szentelési igéjéül keresve sem lehetett volna jobbat találni. Mégpedig a következők miatt. Ő maga beszélte el nekem egy alkalommal, hogy egyszer hallotta Jézus hangját, aki ezt mondta neki: „Te diakonissza leszel!” (…)

Major Erzsébet testvérünk két nappal a tizennyolcadik születésnapja után, 1941. július 30-án belépett a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületbe, hogy a kapott elhívása szerint diakonissza legyen. (…)

Most pedig hadd olvassam föl a mai nap újszövetségi igéjét is! Pál apostol ezt írja a Galata levélben: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket…”(Gal 5,1) Mert Erzsébet testvér a Fébében találta meg ezt a szabadságot. Szabadon szolgálni a felebarátnak a Krisztus szeretetéből és szeretetével. S a szolgálatot akkor sem hagyta abba, amikor 2005-ben újra beköltözött az anyaházba. Mindig megtalálta azt, hol segíthet. Hol a járda söprésében, hol a mosogatásban. S arról végképp nem hallgathatok, hogy ezt a kápolnát is mindig ő készítette föl a vasárnapi istentiszteletekre. S akkor is ő segített átrendezni, amikor egy diakonissza testvért búcsúztattunk…

Íme, Erzsébet testvért ezen a földön nem látjuk többé. Amíg élünk, hiányozni fog. Senki nem pótolhatja őt nekünk. De Pál apostol szava vigasztal minket. Mert mi is odaszánhatjuk életünket Istennek, hogy az ő Lelke vezéreljen minket. Akkor mi is Isten fiaivá lehetünk és ezzel együtt az örök élet örökösei is! S akkor Erzsébet testvért újra magunkhoz ölelhetjük majd Isten eljövendő országában! Ámen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
Major Erzsébet diakonissza testvér búcsúztatása január 16-án szerdán 10.00 órakor lesz az Anyaház kápolnájában.
( II.Hűvösvölgyi út 193.)
Várunk mindenkit, akik szerették, ismerték Őt, legyenek velünk ezen az alkalmon!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Megszomorodott szívvel, de az Úr kegyelmére ismét rácsodákozva tudatjuk a Fébé családdal és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Major Erzsébet testvér, az Anyaházban élt utolsó diakonissza életének 96. évében, december 18-án váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Drága emlékét megőrizzük.

Görög Hajnalka főnökasszony, Sztojanovics András Fébé lelkész
„Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!”
Zsolt. 57,11-12.

Csaba Tivadarné Major Erzsébet

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Fébé Evangélikus Adománybolt megnyitásához keresünk munkatársakat!

Terveink szerint Budán bérelnénk helyiséget. Szükség van egy üzletvezetőre, és akár naponta váltakozó, délelőtt, vagy délután ott lévő önkéntes eladókra.

Részletekről érdeklődjön Madocsai Dániel ügyvezetőnél!

tel:+ 36  20 /500 74 83

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér búcsúztatása szeptember 7-én pénteken,  délelőtt 10 órakor lesz a Fébé Diakonissza Anyaház kápolnájában.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér, két nappal 94. születésnapja után 2018.08.12-én a János kórházban váratlanul elhunyt.
Búcsúztatásáról és temetéséről később adunk hírt.

“Mert közülünk senki sem el önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” Róm. 14,7-8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fájó  szívvel tudatjuk a Fébé családnak, és mindazoknak akik ismerték,  hogy Mária testvér életének 102. évében ma hajnalban hazatért mennyei Urához.

Endreffy Mária

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!  Lk.6,31

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk évi első taggyűlésére, amelyet

2018.május 30-án, szerdán 15.00 órakor

tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.

A taggyűlés napirendje:

1./ Elnökségi beszámolók

2./ 2017. évi zárszámadás, 2018. évi költségvetés

3./ Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2018.május 10.

Sztojanovics András                            Görög Zoltánné

lelkész                                              főnökasszony

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel kérem, – ha még nem tette meg ,és tag szeretne lenni -, legyen szíves 2018 május 23-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Tagdíja befizetését legkésőbb a taggyűlés előtt készpénzben is megteheti.

Híreinkről tájékozódhat a https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat oldalon is.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Fébé Segítő Szolgálat megkezdi segédeszköz kölcsönzési szolgáltatását! A rendelkezésre álló eszközök (pl. kerekesszék, szoba WC, rolátor, betegágy, stb.) térítésmentesen állnak a rászorulók rendelkezésére!

2018.április 25.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Az emléktábla avatásról  tudósítást készített egyházunk sajtósa Hajdú Tibor.

Ajánlom figyelmükbe a képekkel is illusztrált  alábbi linkeket, melyre kattintva megtekinthetik az eseményünkről készült beszámolót!

http://www.evangelikus.hu/febe-emlektablaavatas-2017
https://www.facebook.com/Evangelikus.Diakonia.Magyarorszag/

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Örömmel adunk hírt arról, hogy a német testvérek jóvoltából emléktáblát fogunk avatni az Anyaház oldalán!
Szeretettel várunk mindenkit
2017. június 28-án szerdán délután 15.00 órakor!
(Bp. Hűvösvölgyi út 193.)
Az avatáson a német szövetség képviselői,és Fabiny Tamás püspök úr is ott lesz!
Kérjük, ha módjában áll jelenlétével tisztelje meg ezt az alkalmat!
febe-kotabla

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk 2017. évi első taggyűlésére, amelyet
2017. május 24-én, szerdán 15.00 órakor tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)
Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.
A taggyűlés napirendje:
1./ Elnökségi beszámolók
2./ 2016. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetés
3./ Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest, 2017.április 20.
 
 
Sztojanovics András         Görög Zoltánné
lelkész s.k.                      főnökasszony s.k

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérem!

Tisztelettel kérem, hogy aki   fenn kívánja tartani tagságát, legyen szíves 2017 április 30-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Kérem, aki ehhez postai csekket igényel, jelezze felém, és levélben elküldöm.

Híreinkről tájékozódhat a

https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat   oldalon is.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

dscf1343magassy-vilmaÉrtesítjük a Fébé család tagjait és mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy  Magassy Vilma diakonissza testvér életének 87. évében, 2017. március 28-án, rövid szenvedés után csendesen megtért mennyei otthonába. A hóseási Ige indította el a diakonisszahivatás útján: „Eljegyezlek téged magamnak örökre.” (Hós. 2, 18)

Jézus Krisztusba vetett szilárd hitéből táplálkozó alázatos, szelíd lényét, kedvességét, szeretetét soha nem felejtjük.

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöksége

magassy-vilma-gyaszjelentes

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Régebbi aktualitások tartalma:

KARÁCSONY

EMLÉKTÁBLA  avatás

TAGGYŰLÉSI hír

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek, Fébé tagok!

Szűk körben, de annál nagyobb szeretetben megtartottuk Fébé-karácsonyunkat  2016. december 17-én, szombaton 15 órakor az Anyaházban!

Házigazda: Görög Hajnalka volt, igét hirdetett: Sztojanovics András

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2016 Karácsony

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Másnap december 18-án vasárnap délelőtt Csapó Margit testvér születésének 100. évfordulója alkalmából emléktábla avatás volt Kiskőrösön, az evangélikus templomnál.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Taggyűlési hír:

2016. szeptember hónap 28-án, szerdán 15.15 órakor tartottuk rendkívüli taggyűlésünket,  a Sarepta Szeretetotthon templomában. (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

A taggyűlés a módosított Alapszabályt elfogadta, melyet bírósági bejegyzés után közzéteszünk.

Erõs vár a mi Istenünk!