Aktuális

Kedves Testvérek!

Rendkívüli tisztújító taggyűlésünket 14 fő részvételével 2019.10.29-én tartottuk meg.

A taggyűlés a tervek szerint lezajlott:

Az áhítatot Gregersen-Labossa György tartotta, közös ének és imádság után az alapszabály módosítás formasága következett, Dr. Benkő Ingrid előkészítése után, melyet az ismét változó Ptk. miatt kellet véghezvinni, a tagság a változást jóváhagyta, egyhangúan megszavazta.

Az új elnökség megválasztása:

Gregersen-Labossa György lelkész elnök

Görög Zoltánné Hajnalka elnökségi tag

Madocsai Dániel elnökségi tag

Az elnökséget is a tagság egyhangúan megszavazta.

Egyebek napirendi pont része volt Sztojanovics András és neje köszöntése, kis ajándékkal köszöntük meg munkájukat, és kívántuk nekik szép nyugdíjas éveket a Mátrában. ( Januárig András még lelkészként szolgál a Sztehlo Gábor Szeretetszolgálatnál.)

Énekkel és imádsággal búcsúztunk a tavaszi viszontlátás reményében.

Kérem a testvéreket ha még nem tették meg, like-olják Facebook oldalunkat!

www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Marschalkó Gyula temetésére –  Szeverényi János jóvoltából – együtt tudunk emlékezni:

Búcsúztunk, a találkozás reményében, Marschalkó Gyula evangélikus
lelkésztől.
Gyula bácsi 98 évet élt, ebből 71 évet házasságban.
A hit, szolgálat és az evangelizáció embere volt.
Azt hagyta meg, hogy a temetésén ne róla, hanem Krisztus evangéliumáról
legyen szó.
Életrajzát Zászkaliczky Pál olvasta fel a rákoskeresztúri templomban
Elénekeltük Gyula bácsi egyik szép és igaz énekét.( Ev. Énekeskönyv 272 )
Ez összefoglalja hitét.
Hálásak vagyunk életéért.
“Az igaznak emlékezete áldott.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fájó  szívvel, és a feltámadás reménységével tudatjuk a Fébé családnak, és mindazoknak akik ismerték,  hogy régi hűséges tagunk Marschalkó Gyula evangélikus lelkész, 2019. szeptember 13-án reggel, életének 98. évében elhunyt .

Emlékezzünk rá azzal az énekkel, aminek szövegét ő írta:

Jöjj, Jézus népe! Menjünk mind elébe!
Egy szívvel, szájjal áldjuk Megváltónkat!
Ha egy a szívünk, szánk is együtt szólhat,
Jöjj, Jézus népe!

Ő mindnyájunkért ontott ártatlan vért:
Egybeköt minket Jézusunk keresztje.
Dicséretét hát ajkunk együtt zengje!
Jöjj, Jézus népe!

Ha ketten, hárman igében, imában
Itt vagyunk együtt Jézusunk nevében,
Ö velünk van, hogy Lelke bennünk éljen.
Jöjj, Jézus népe!

Mind hulljunk térdre Jézus nagy nevére!
Minden nyelv vallja: Úr ő mennyen-földön,
Az Atya Isten benne dicsőüljön!
Jöjj, Jézus népe!

(Evangélikus énekeskönyv 272. éneke | Marschalkó Gyula 1921–2019)

Forrás:https://www.evangelikus.hu/marschalko-gyula-gyaszhir

MARSCHALKÓ GYULA

Rákoskeresztúron született 1921. december 26-án.

A Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karán 1945-ben szerzett lelkészi diplomát. 1945-1947-ig Szegeden, 1947-1948-ig Budapest-Kelenföldön segédlelkész. 1948-1955-ig Mezőhegyesen lelkész. 1955. októberétől a vecsési evangélikus egyházközség lelkésze. Ekkortól élt Vecsésen. Irányításával épült az új evangélikus lelkészlakás (1962), és az új evangélikus templom is (1971). Megszervezte és vezette a reformátusokkal közös egyházi énekkart. Minden felekezet lelkészével jó kapcsolatot ápolt.

Nyugdíjazása után Rákoskeresztúron telepedett le. Utódja Rezessy Miklós evangélikus lelkész hívására gyakran jött el Vecsésre előadást tartani október végén, a reformáció ünnepe előtt a helyi evangélikus és református hívekből álló hallgatóságnak. Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték és igazi lelkipásztorként emlegetik még ma is a Károly utcában.

Forrás:http://www.vecsesikonyvtar.hu/index.php/kikicsda/item/1698-marschalko_gyula

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Csodák pedig ma is léteznek!

Az elmúlt héten egy németországi diakonissza konferencián vettem részt, ahonnan péntek este, müncheni csatlakozással kellett visszarepülnöm Budapestre. A jegyemet egy megbízható, régi partnerként ismert utazási irodán keresztül szereztem be. Mindeddig semmi gondom nem volt velük. Most azonban elbizonytalanodtam az átszállási időt illetően, mivel az már az odaúton igen szorosnak bizonyult a nemzetközi és a helyi járat között. Visszafelé szerettem volna elkerülni az esetleges kényelmetlenséget, ezért megpróbáltam segítséget kérni az utazási iroda munkatársától. Ő minden igyekezete ellenére sem tudott másik járatra helyet találni számomra. Biztosított azonban arról, hogy a légitársaság szavatolja a csatlakozások elérhetőségét, tehát nincs okom aggodalomra. Bevallom, én mégis szorongtam egy kicsit, amikor elindultam Münsterből Münchenbe. Német kolléganőim kedvesen bíztattak a búcsúzáskor, hogy imádkoznak azért, hogy baj nélkül, időben hazaérhessek szeretteimhez.

A belföldi Lufthansa gép eleve kis késéssel érkezett meg a müncheni reptérre. Akkor értünk földet, amikor a repülőtér jóval távolabbi részén a budapesti járathoz már megkezdődött a beszállás. Tranzit busszal a főépületbe, hosszú mozgólépcsőn fel, majd le, épületek közötti vonattal a kiírt kapuhoz – mindez annyi időt vett igénybe, hogy fizikai képtelenség volt elérni a budapesti gépet. Már a buszban feladtam, hogy sikerülni fog.  Már csak amiatt igyekeztem mégis a megjelölt kapuhoz, hogy megérdeklődjem, hogyan tovább. Reményvesztetten beszálltam hát az ingázó vonatba egy kétségbe esett idősebb német hölggyel, aki szintén Budapestre utazott volna. Felajánlottam neki, hogy együtt járjunk utána, mit tehetünk.

Ekkor vettem észre, hogy az egyébként üres vonatban rajtunk kívül még valaki állt a sarokban. Egy Lufthansa egyenruhás tiszt volt. Hozzálépve megkérdeztem, mi a teendőnk most, hogy itt kell éjszakáznunk a repülőtéren. Szakavatott szemmel átnézte az útiokmányaimat, majd telefonálni kezdett. Közben megérkeztünk a kijelölt folyosóhoz. A vonatból kiszállva elvette idős, nehezen mozgó útitársam kézipoggyászát és intett, hogy kövessük. Futólépésben értünk a 27-es kapuhoz. Útközben szelíden rám mosolygott és így szólt: most már nincs okuk az izgalomra, maguk nélkül nem száll fel a gép!

A kapuban már vártak ránk. Egy kedves steward azonnal átvette a csomagjainkat, és amíg titokzatos segítőnk visszafordult a lassabban odaérkező hölgy elé, a következő megjegyzést tette: “Ugye tudja, hogy nagy szerencséjük volt ma este?! A legmagasabb beosztású igazgatónktól kértek segítséget, a főnökök főnökétől! Az ő utasítására kellett feltartóztatnunk a már indulásra kész gépet. Ilyesmi nem történik ám mindennap!”

Az időközben visszatért főnöknek sietve ekképpen mondtam köszönetet: Tudja, uram, Ön ma este egy igen magas szerepet töltött be! Ön volt az én Őrangyalom, akinek a segítségéért többen imádkoztak. Én ugyanis egy egyházi konferenciáról jövök, ahol ezzel az ígérettel búcsúztattak. Hazatérve pedig elmesélem ezt a hihetetlen történetet még a püspökünknek is!

“ Köszöntöm hát a püspök urat, és jó utat kívánok!”- kiáltotta utánam mosolyogva az én reptéri őrangyalom.

A mintegy száz főnyi utas türelmesen várta, míg mi, késve érkezők is elfoglaltuk a helyünket, majd a Budapestre tartó repülőgép negyedórás késéssel kigördülhetett végre a kifutópályára.

A szívem csordultig volt örömmel és Isten iránti hálával. Visszhangzott bennem az aznapi útmutatói ige:

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Zsolt 91.11.

Ferihegyre szerencsésen megérkezve taxiba ültem. A barátságos sofőr udvarias kérdésére, hogy utaztam, elmeséltem a velem történteket, majd idéztem az útmutatói igét is. Mielőtt kiszálltam az autóból, a fiatalember így szólt: “Köszönet az elmondottakért! Ezek szerint vannak még csodák!”

Görög Hajnalka

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk a diakonisszák emlékére készült filmet:

https://www.mediaklikk.hu/video/evangelikus-riportok-2019-02-10-i-adas/#

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Elbúcsúztatták a Fébé anyaház utolsó diakonissza lakóját

A képes eredeti az alábbi linken olvasható:

https://www.evangelikus.hu/major-erzsebet-bucsu

Szöveg: Görög Hajnalka

Budapest – Amint arról korábban hírt adtunk, 2018. december 18-án, életének 96. évében elhunyt a Fébé evangélikus diakonissza-anyaház utolsó lakója, Major Erzsébet testvér. Búcsúztatására január 16-án került sor az otthon kápolnájában.

A gyászistentiszteleten részt vettek a hozzátartozókon kívül néhányan a ház, valamint a szomszédos lelkészotthon lakói és munkatársai közül, Fébé egyesületi tagok és dr. Fabiny Tamás elnök-püspök. Major Erzsébetéletrajzát és Gertrud Heublein németországi nyugdíjas diakonissza testvér búcsúszavait Görög Hajnalka főnökasszony ismertette.

Ezután következett Veperdi Zoltán nyugalmazott Fébé-lelkész igehirdetése, melyből az alábbiakban idézünk:

Mindenható Istenünk szép, hosszú élettel ajándékozta meg Major Erzsébet testvérünket. Elmenetele azért is megrázó számunkra, mert ő volt az utolsó diakonissza a Fébé anyaházban. S most, hogy már nincs közöttünk, egy korszak mindenképpen lezárult, nemcsak a Fébé és az egyház történetében, hanem a mi életünkben is.

Ravatalánál Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből olvastam Istenünk vigasztaló igéjét: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”(Róm 8,14) Itt kell elmondjam, hogy ez az ige hangzott el 1950. november 19-én a pesthidegkúti evangélikus templomban is, ahol Zulauf Henrik Fébé-lelkész Major Erzsébet testvért társaival együtt rendes diakonisszává avatta. S itt arról is szólnom kell, hogy Erzsébet testvér szentelési igéjéül keresve sem lehetett volna jobbat találni. Mégpedig a következők miatt. Ő maga beszélte el nekem egy alkalommal, hogy egyszer hallotta Jézus hangját, aki ezt mondta neki: „Te diakonissza leszel!” (…)

Major Erzsébet testvérünk két nappal a tizennyolcadik születésnapja után, 1941. július 30-án belépett a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületbe, hogy a kapott elhívása szerint diakonissza legyen. (…)

Most pedig hadd olvassam föl a mai nap újszövetségi igéjét is! Pál apostol ezt írja a Galata levélben: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket…”(Gal 5,1) Mert Erzsébet testvér a Fébében találta meg ezt a szabadságot. Szabadon szolgálni a felebarátnak a Krisztus szeretetéből és szeretetével. S a szolgálatot akkor sem hagyta abba, amikor 2005-ben újra beköltözött az anyaházba. Mindig megtalálta azt, hol segíthet. Hol a járda söprésében, hol a mosogatásban. S arról végképp nem hallgathatok, hogy ezt a kápolnát is mindig ő készítette föl a vasárnapi istentiszteletekre. S akkor is ő segített átrendezni, amikor egy diakonissza testvért búcsúztattunk…

Íme, Erzsébet testvért ezen a földön nem látjuk többé. Amíg élünk, hiányozni fog. Senki nem pótolhatja őt nekünk. De Pál apostol szava vigasztal minket. Mert mi is odaszánhatjuk életünket Istennek, hogy az ő Lelke vezéreljen minket. Akkor mi is Isten fiaivá lehetünk és ezzel együtt az örök élet örökösei is! S akkor Erzsébet testvért újra magunkhoz ölelhetjük majd Isten eljövendő országában! Ámen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
Major Erzsébet diakonissza testvér búcsúztatása január 16-án szerdán 10.00 órakor lesz az Anyaház kápolnájában.
( II.Hűvösvölgyi út 193.)
Várunk mindenkit, akik szerették, ismerték Őt, legyenek velünk ezen az alkalmon!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Megszomorodott szívvel, de az Úr kegyelmére ismét rácsodákozva tudatjuk a Fébé családdal és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Major Erzsébet testvér, az Anyaházban élt utolsó diakonissza életének 96. évében, december 18-án váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Drága emlékét megőrizzük.

Görög Hajnalka főnökasszony, Sztojanovics András Fébé lelkész
“Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!”
Zsolt. 57,11-12.

Csaba Tivadarné Major Erzsébet

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Fébé Evangélikus Adománybolt megnyitásához keresünk munkatársakat!

Terveink szerint Budán bérelnénk helyiséget. Szükség van egy üzletvezetőre, és akár naponta váltakozó, délelőtt, vagy délután ott lévő önkéntes eladókra.

Részletekről érdeklődjön Madocsai Dániel ügyvezetőnél!

tel:+ 36  20 /500 74 83

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér búcsúztatása szeptember 7-én pénteken,  délelőtt 10 órakor lesz a Fébé Diakonissza Anyaház kápolnájában.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér, két nappal 94. születésnapja után 2018.08.12-én a János kórházban váratlanul elhunyt.
Búcsúztatásáról és temetéséről később adunk hírt.

“Mert közülünk senki sem el önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” Róm. 14,7-8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fájó  szívvel tudatjuk a Fébé családnak, és mindazoknak akik ismerték,  hogy Mária testvér életének 102. évében ma hajnalban hazatért mennyei Urához.

Endreffy Mária

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!  Lk.6,31

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk évi első taggyűlésére, amelyet

2018.május 30-án, szerdán 15.00 órakor

tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.

A taggyűlés napirendje:

1./ Elnökségi beszámolók

2./ 2017. évi zárszámadás, 2018. évi költségvetés

3./ Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2018.május 10.

Sztojanovics András                            Görög Zoltánné

lelkész                                              főnökasszony

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel kérem, – ha még nem tette meg ,és tag szeretne lenni -, legyen szíves 2018 május 23-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Tagdíja befizetését legkésőbb a taggyűlés előtt készpénzben is megteheti.

Híreinkről tájékozódhat a https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat oldalon is.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Fébé Segítő Szolgálat megkezdi segédeszköz kölcsönzési szolgáltatását! A rendelkezésre álló eszközök (pl. kerekesszék, szoba WC, rolátor, betegágy, stb.) térítésmentesen állnak a rászorulók rendelkezésére!

2018.április 25.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Az emléktábla avatásról  tudósítást készített egyházunk sajtósa Hajdú Tibor.

Ajánlom figyelmükbe a képekkel is illusztrált  alábbi linkeket, melyre kattintva megtekinthetik az eseményünkről készült beszámolót!

http://www.evangelikus.hu/febe-emlektablaavatas-2017
https://www.facebook.com/Evangelikus.Diakonia.Magyarorszag/

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Örömmel adunk hírt arról, hogy a német testvérek jóvoltából emléktáblát fogunk avatni az Anyaház oldalán!
Szeretettel várunk mindenkit
2017. június 28-án szerdán délután 15.00 órakor!
(Bp. Hűvösvölgyi út 193.)
Az avatáson a német szövetség képviselői,és Fabiny Tamás püspök úr is ott lesz!
Kérjük, ha módjában áll jelenlétével tisztelje meg ezt az alkalmat!
febe-kotabla

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk 2017. évi első taggyűlésére, amelyet
2017. május 24-én, szerdán 15.00 órakor tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)
Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.
A taggyűlés napirendje:
1./ Elnökségi beszámolók
2./ 2016. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetés
3./ Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest, 2017.április 20.
 
 
Sztojanovics András         Görög Zoltánné
lelkész s.k.                      főnökasszony s.k

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérem!

Tisztelettel kérem, hogy aki   fenn kívánja tartani tagságát, legyen szíves 2017 április 30-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Kérem, aki ehhez postai csekket igényel, jelezze felém, és levélben elküldöm.

Híreinkről tájékozódhat a

https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat   oldalon is.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

dscf1343magassy-vilmaÉrtesítjük a Fébé család tagjait és mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy  Magassy Vilma diakonissza testvér életének 87. évében, 2017. március 28-án, rövid szenvedés után csendesen megtért mennyei otthonába. A hóseási Ige indította el a diakonisszahivatás útján: „Eljegyezlek téged magamnak örökre.” (Hós. 2, 18)

Jézus Krisztusba vetett szilárd hitéből táplálkozó alázatos, szelíd lényét, kedvességét, szeretetét soha nem felejtjük.

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöksége

magassy-vilma-gyaszjelentes

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Régebbi aktualitások tartalma:

KARÁCSONY

EMLÉKTÁBLA  avatás

TAGGYŰLÉSI hír

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek, Fébé tagok!

Szűk körben, de annál nagyobb szeretetben megtartottuk Fébé-karácsonyunkat  2016. december 17-én, szombaton 15 órakor az Anyaházban!

Házigazda: Görög Hajnalka volt, igét hirdetett: Sztojanovics András

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2016 Karácsony

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Másnap december 18-án vasárnap délelőtt Csapó Margit testvér születésének 100. évfordulója alkalmából emléktábla avatás volt Kiskőrösön, az evangélikus templomnál.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Taggyűlési hír:

2016. szeptember hónap 28-án, szerdán 15.15 órakor tartottuk rendkívüli taggyűlésünket,  a Sarepta Szeretetotthon templomában. (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

A taggyűlés a módosított Alapszabályt elfogadta, melyet bírósági bejegyzés után közzéteszünk.

Erõs vár a mi Istenünk!