Aktuális

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk a diakonisszák emlékére készült filmet:

https://www.mediaklikk.hu/video/evangelikus-riportok-2019-02-10-i-adas/#

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Elbúcsúztatták a Fébé anyaház utolsó diakonissza lakóját

A képes eredeti az alábbi linken olvasható:

https://www.evangelikus.hu/major-erzsebet-bucsu

Szöveg: Görög Hajnalka

Budapest – Amint arról korábban hírt adtunk, 2018. december 18-án, életének 96. évében elhunyt a Fébé evangélikus diakonissza-anyaház utolsó lakója, Major Erzsébet testvér. Búcsúztatására január 16-án került sor az otthon kápolnájában.

A gyászistentiszteleten részt vettek a hozzátartozókon kívül néhányan a ház, valamint a szomszédos lelkészotthon lakói és munkatársai közül, Fébé egyesületi tagok és dr. Fabiny Tamás elnök-püspök. Major Erzsébetéletrajzát és Gertrud Heublein németországi nyugdíjas diakonissza testvér búcsúszavait Görög Hajnalka főnökasszony ismertette.

Ezután következett Veperdi Zoltán nyugalmazott Fébé-lelkész igehirdetése, melyből az alábbiakban idézünk:

Mindenható Istenünk szép, hosszú élettel ajándékozta meg Major Erzsébet testvérünket. Elmenetele azért is megrázó számunkra, mert ő volt az utolsó diakonissza a Fébé anyaházban. S most, hogy már nincs közöttünk, egy korszak mindenképpen lezárult, nemcsak a Fébé és az egyház történetében, hanem a mi életünkben is.

Ravatalánál Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből olvastam Istenünk vigasztaló igéjét: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”(Róm 8,14) Itt kell elmondjam, hogy ez az ige hangzott el 1950. november 19-én a pesthidegkúti evangélikus templomban is, ahol Zulauf Henrik Fébé-lelkész Major Erzsébet testvért társaival együtt rendes diakonisszává avatta. S itt arról is szólnom kell, hogy Erzsébet testvér szentelési igéjéül keresve sem lehetett volna jobbat találni. Mégpedig a következők miatt. Ő maga beszélte el nekem egy alkalommal, hogy egyszer hallotta Jézus hangját, aki ezt mondta neki: „Te diakonissza leszel!” (…)

Major Erzsébet testvérünk két nappal a tizennyolcadik születésnapja után, 1941. július 30-án belépett a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületbe, hogy a kapott elhívása szerint diakonissza legyen. (…)

Most pedig hadd olvassam föl a mai nap újszövetségi igéjét is! Pál apostol ezt írja a Galata levélben: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket…”(Gal 5,1) Mert Erzsébet testvér a Fébében találta meg ezt a szabadságot. Szabadon szolgálni a felebarátnak a Krisztus szeretetéből és szeretetével. S a szolgálatot akkor sem hagyta abba, amikor 2005-ben újra beköltözött az anyaházba. Mindig megtalálta azt, hol segíthet. Hol a járda söprésében, hol a mosogatásban. S arról végképp nem hallgathatok, hogy ezt a kápolnát is mindig ő készítette föl a vasárnapi istentiszteletekre. S akkor is ő segített átrendezni, amikor egy diakonissza testvért búcsúztattunk…

Íme, Erzsébet testvért ezen a földön nem látjuk többé. Amíg élünk, hiányozni fog. Senki nem pótolhatja őt nekünk. De Pál apostol szava vigasztal minket. Mert mi is odaszánhatjuk életünket Istennek, hogy az ő Lelke vezéreljen minket. Akkor mi is Isten fiaivá lehetünk és ezzel együtt az örök élet örökösei is! S akkor Erzsébet testvért újra magunkhoz ölelhetjük majd Isten eljövendő országában! Ámen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!
 
Major Erzsébet diakonissza testvér búcsúztatása január 16-án szerdán 10.00 órakor lesz az Anyaház kápolnájában.
( II.Hűvösvölgyi út 193.)
Várunk mindenkit, akik szerették, ismerték Őt, legyenek velünk ezen az alkalmon!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Megszomorodott szívvel, de az Úr kegyelmére ismét rácsodákozva tudatjuk a Fébé családdal és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Major Erzsébet testvér, az Anyaházban élt utolsó diakonissza életének 96. évében, december 18-án váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Drága emlékét megőrizzük.

Görög Hajnalka főnökasszony, Sztojanovics András Fébé lelkész
“Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!”
Zsolt. 57,11-12.

Csaba Tivadarné Major Erzsébet

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Fébé Evangélikus Adománybolt megnyitásához keresünk munkatársakat!

Terveink szerint Budán bérelnénk helyiséget. Szükség van egy üzletvezetőre, és akár naponta váltakozó, délelőtt, vagy délután ott lévő önkéntes eladókra.

Részletekről érdeklődjön Madocsai Dániel ügyvezetőnél!

tel:+ 36  20 /500 74 83

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér búcsúztatása szeptember 7-én pénteken,  délelőtt 10 órakor lesz a Fébé Diakonissza Anyaház kápolnájában.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Szebedinszki Zsuzsanna testvér, két nappal 94. születésnapja után 2018.08.12-én a János kórházban váratlanul elhunyt.
Búcsúztatásáról és temetéséről később adunk hírt.

“Mert közülünk senki sem el önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” Róm. 14,7-8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fájó  szívvel tudatjuk a Fébé családnak, és mindazoknak akik ismerték,  hogy Mária testvér életének 102. évében ma hajnalban hazatért mennyei Urához.

Endreffy Mária

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!  Lk.6,31

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk évi első taggyűlésére, amelyet

2018.május 30-án, szerdán 15.00 órakor

tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.

A taggyűlés napirendje:

1./ Elnökségi beszámolók

2./ 2017. évi zárszámadás, 2018. évi költségvetés

3./ Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2018.május 10.

Sztojanovics András                            Görög Zoltánné

lelkész                                              főnökasszony

 

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel kérem, – ha még nem tette meg ,és tag szeretne lenni -, legyen szíves 2018 május 23-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Tagdíja befizetését legkésőbb a taggyűlés előtt készpénzben is megteheti.

Híreinkről tájékozódhat a https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat oldalon is.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A Fébé Segítő Szolgálat megkezdi segédeszköz kölcsönzési szolgáltatását! A rendelkezésre álló eszközök (pl. kerekesszék, szoba WC, rolátor, betegágy, stb.) térítésmentesen állnak a rászorulók rendelkezésére!

2018.április 25.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Az emléktábla avatásról  tudósítást készített egyházunk sajtósa Hajdú Tibor.

Ajánlom figyelmükbe a képekkel is illusztrált  alábbi linkeket, melyre kattintva megtekinthetik az eseményünkről készült beszámolót!

http://www.evangelikus.hu/febe-emlektablaavatas-2017
https://www.facebook.com/Evangelikus.Diakonia.Magyarorszag/

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek!

Örömmel adunk hírt arról, hogy a német testvérek jóvoltából emléktáblát fogunk avatni az Anyaház oldalán!
Szeretettel várunk mindenkit
2017. június 28-án szerdán délután 15.00 órakor!
(Bp. Hűvösvölgyi út 193.)
Az avatáson a német szövetség képviselői,és Fabiny Tamás püspök úr is ott lesz!
Kérjük, ha módjában áll jelenlétével tisztelje meg ezt az alkalmat!
febe-kotabla

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Szeretettel hívjuk tagjainkat Egyesületünk 2017. évi első taggyűlésére, amelyet
2017. május 24-én, szerdán 15.00 órakor tartunk a Sarepta Szeretetotthon templomában (Budapest II. Ördögárok u. 9.)
Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen lenne, úgy azt 15.30-kor, ugyanott, változatlan napirenddel megtartjuk.
A taggyűlés napirendje:
1./ Elnökségi beszámolók
2./ 2016. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetés
3./ Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest, 2017.április 20.
 
 
Sztojanovics András         Görög Zoltánné
lelkész s.k.                      főnökasszony s.k

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérem!

Tisztelettel kérem, hogy aki   fenn kívánja tartani tagságát, legyen szíves 2017 április 30-ig fizesse be a tagdíjat!

Az 1200 Ft-ot a Fébé Egyesület Raiffeisen BANK 12001008-00152544-00100000 számú számlájára juttassa el és a közlemény rovatba ne felejtse el a nevét és a tagdíj megjelölést beírni!

Kérem, aki ehhez postai csekket igényel, jelezze felém, és levélben elküldöm.

Híreinkről tájékozódhat a

https://www.facebook.com/Fébé-Segítő-Szolgálat   oldalon is.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

dscf1343magassy-vilmaÉrtesítjük a Fébé család tagjait és mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy  Magassy Vilma diakonissza testvér életének 87. évében, 2017. március 28-án, rövid szenvedés után csendesen megtért mennyei otthonába. A hóseási Ige indította el a diakonisszahivatás útján: „Eljegyezlek téged magamnak örökre.” (Hós. 2, 18)

Jézus Krisztusba vetett szilárd hitéből táplálkozó alázatos, szelíd lényét, kedvességét, szeretetét soha nem felejtjük.

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöksége

magassy-vilma-gyaszjelentes

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Régebbi aktualitások tartalma:

KARÁCSONY

EMLÉKTÁBLA  avatás

TAGGYŰLÉSI hír

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kedves Testvérek, Fébé tagok!

Szűk körben, de annál nagyobb szeretetben megtartottuk Fébé-karácsonyunkat  2016. december 17-én, szombaton 15 órakor az Anyaházban!

Házigazda: Görög Hajnalka volt, igét hirdetett: Sztojanovics András

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2016 Karácsony

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Másnap december 18-án vasárnap délelőtt Csapó Margit testvér születésének 100. évfordulója alkalmából emléktábla avatás volt Kiskőrösön, az evangélikus templomnál.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Taggyűlési hír:

2016. szeptember hónap 28-án, szerdán 15.15 órakor tartottuk rendkívüli taggyűlésünket,  a Sarepta Szeretetotthon templomában. (Budapest II. Ördögárok u. 9.)

A taggyűlés a módosított Alapszabályt elfogadta, melyet bírósági bejegyzés után közzéteszünk.

Erõs vár a mi Istenünk!